[1]
Morta, K. 2022. Opis bazyliszka w „Etymologiach” (XII 4, 6–9) Izydora z Sewilli. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. 32, 1 (sie. 2022), 113–134. DOI:https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.5.