(1)
Pierzak, D. Owidiusz I Stacjusz, Tebaida 6.54–78. Aluzje Konieczne Czy Metapoetycki Dialog?. 10.14746/sppgl 2019, 29, 57-70.