(1)
Łukaszewicz, . A. Uwagi O Owidiuszu I złotym Wieku Augusta. 10.14746/sppgl 2019, 29, 37-56.