(1)
Marchewka, A. Zasadność współczesnych Klasyfikacji Genologicznych Kolekcji „Listów Ksenofonta” Oraz „Listów Sokratesa I sokratyków”. Pomiędzy Nowelą a powieścią. 10.14746/sppgl 2022, 32, 5-19.