(1)
Appel, W. „Praworządność Na wygnaniu”, Czyli O nieprzemijającej aktualności Pewnego Homerowego porównania. 10.14746/sppgl 2023, 33, 15-21.