Kaczor, I. (2019). Sacrum słowem sławione – terminologia religijna w twórczości Owidiusza. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 29(2), 17–35. https://doi.org/10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.2