Łukaszewicz, . A. (2019). Uwagi o Owidiuszu i złotym wieku Augusta. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 29(2), 37–56. https://doi.org/10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.3