Ryczek, . W. (2019). Parodie horacjańskie. Przekład siedmiu pieśni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 29(2), 85–103. https://doi.org/10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.6