Lewandowski, I. (2022). André Motte (1936–2021). Belgijski przyjaciel poznańskich filologów i filozofów antycznych. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 32(1), 167–173. https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.8