Marchewka, A. (2022). Zasadność współczesnych klasyfikacji genologicznych kolekcji „Listów Ksenofonta” oraz „Listów Sokratesa i sokratyków”. Pomiędzy nowelą a powieścią. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 32(2), 5–19. https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.1