Wesołowska, E. (2022). Jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć (lub odwrotnie), czyli kłopoty z przekładem elegii wygnańczej Owidiusza „Ex P.” IV 12. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 32(2), 77–86. https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.5