Stróżyński, Mateusz. 2017. „Psychotic Phenomena in Euripides’ Heracles”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae 27 (3):103–137. https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.8.