Ryczek, Wojciech. 2019. „Parodie horacjańskie. Przekład Siedmiu pieśni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae 29 (2):85-103. https://doi.org/10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.6.