Lewandowski, Ignacy. 2022. „André Motte (1936–2021). Belgijski Przyjaciel poznańskich filologów I filozofów Antycznych”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae 32 (1):167-73. https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.8.