Marchewka, Anna. 2022. „Zasadność współczesnych Klasyfikacji Genologicznych Kolekcji „Listów Ksenofonta” Oraz «Listów Sokratesa I sokratyków». Pomiędzy Nowelą a powieścią”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae 32 (2):5-19. https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.1.