Kaczor, I. (2019) „Sacrum słowem sławione – terminologia religijna w twórczości Owidiusza”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 29(2), s. 17–35. doi: 10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.2.