Łukaszewicz, . A. (2019) „Uwagi o Owidiuszu i złotym wieku Augusta”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 29(2), s. 37–56. doi: 10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.3.