Ryczek, . W. (2019) „Parodie horacjańskie. Przekład siedmiu pieśni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 29(2), s. 85–103. doi: 10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.6.