Lewandowski, I. (2022) „André Motte (1936–2021). Belgijski przyjaciel poznańskich filologów i filozofów antycznych”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 32(1), s. 167–173. doi: 10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.8.