Marchewka, A. (2022) „Zasadność współczesnych klasyfikacji genologicznych kolekcji „Listów Ksenofonta” oraz «Listów Sokratesa i sokratyków». Pomiędzy nowelą a powieścią”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 32(2), s. 5–19. doi: 10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.1.