Pierzak, D. (2022) „Funkcja bajki według antycznych teoretyków wymowy. Próba typologii”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 32(2), s. 43–65. doi: 10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.3.