Wesołowska, E. (2022) „Jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć (lub odwrotnie), czyli kłopoty z przekładem elegii wygnańczej Owidiusza «Ex P.» IV 12”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 32(2), s. 77–86. doi: 10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.5.