Ilski, K. i Kotłowska, A. (2023) „Nieetyczna kuropatwa. O niektórych źródłach «Listu» 40. Ambrożego z Mediolanu”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 33(1), s. 129–137. doi: 10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.11.