[1]
. A. Łukaszewicz, „Uwagi o Owidiuszu i złotym wieku Augusta”, 10.14746/sppgl, t. 29, nr 2, s. 37–56, grudz. 2019.