[1]
A. Marchewka, „Zasadność współczesnych klasyfikacji genologicznych kolekcji „Listów Ksenofonta” oraz «Listów Sokratesa i sokratyków». Pomiędzy nowelą a powieścią”, 10.14746/sppgl, t. 32, nr 2, s. 5–19, grudz. 2022.