Kaczor, Idaliana. „Sacrum słowem sławione – Terminologia Religijna W twórczości Owidiusza”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, t. 29, nr 2, grudzień 2019, s. 17-35, doi:10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.2.