Łukaszewicz, Adam. „Uwagi O Owidiuszu I złotym Wieku Augusta”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, t. 29, nr 2, grudzień 2019, s. 37-56, doi:10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.3.