Ryczek, Wojciech. „Parodie horacjańskie. Przekład Siedmiu pieśni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, t. 29, nr 2, grudzień 2019, s. 85-103, doi:10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.6.