Lewandowski, Ignacy. „André Motte (1936–2021). Belgijski Przyjaciel poznańskich filologów I filozofów Antycznych”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, t. 32, nr 1, sierpień 2022, s. 167-73, doi:10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.8.