Marchewka, Anna. „Zasadność współczesnych Klasyfikacji Genologicznych Kolekcji „Listów Ksenofonta” Oraz «Listów Sokratesa I sokratyków». Pomiędzy Nowelą a powieścią”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, t. 32, nr 2, grudzień 2022, s. 5-19, doi:10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.1.