Appel, Włodzimierz. „«Praworządność Na wygnaniu», Czyli O nieprzemijającej aktualności Pewnego Homerowego porównania”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, t. 33, nr 1, wrzesień 2023, s. 15-21, doi:10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.2.