Danielewicz, Jerzy. „Is There an Acrostic in Balbilla, Epigr. 31 Bernand?”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, t. 33, nr 1, wrzesień 2023, s. 83-89, doi:10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.8.