Ilski, Kazimierz, i Anna Kotłowska. „Nieetyczna Kuropatwa. O niektórych źródłach «Listu» 40. Ambrożego Z Mediolanu”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, t. 33, nr 1, wrzesień 2023, s. 129-37, doi:10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.11.