https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/issue/feed Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2021-12-30T13:18:27+00:00 Monika Miazek-Męczyńska, Marlena Puk symbolae@amu.edu.pl Open Journal Systems <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/sppgl/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/sppgl/issue/view/3">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/sppgl/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>WYDAWCA:</strong></div> <div class="oczasopismie">Uniwersytet&nbsp; im.Adama Mickiewicza w Poznaniu</div> <div class="oczasopismie">Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu</div> <div class="oczasopismie">ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań; press.amu.edu.pl</div> <div class="oczasopismie"> <div style="font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp;</div> </div> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>CEJSH; INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar; CEEOL, ERIH PLUS</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:<br></strong>MEiN (2021): <strong>70<br></strong> <p><img src="/public/piotr/ikonki/gs_2.png" alt=""><br><strong>Index Copernicus</strong> IVC 65,8 (2017)</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/index">10.14746/sppgl</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>0302-7384&nbsp; <strong><strong>E-ISSN: </strong></strong>2720-2305</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>Od 2016 r. do 09.2020 r. <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license">Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0"></a></div> <div class="oczasopismie"><strong>Od 10. 2020 r.&nbsp; publikowane na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong></div> <div class="oczasopismie"><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a></div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/30897 Palmae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnanensis 2021-12-30T13:18:24+00:00 Senat UAM pressto@amu.edu.pl 2021-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Senat UAM https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/30896 Podziękowania w dniu otrzymania Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis 2021-12-30T13:18:27+00:00 Ignacy Lewandowski ignatiusl@op.pl 2021-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Ignacy Lewandowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/30898 Winowajczyni, niewinna, femme fatale, pocieszycielka... – Muzy w twórczości wygnańczej Owidiusza 2021-12-30T13:18:22+00:00 Monika Moskalewicz moskalewicz.m96@gmail.com <p>The main purpose of this paper is to present the variable and diverse Ovid’s attitude towards Muses in his works from exile (Tristia, Epistulae ex Ponto and Ibis). The poet seeks in these goddesses both the comfort and the cause of his exile, identifies them with his poetry frequently, as their faithful servant feels deceived but also hopes that Muses can ease the anger of Augustus. The article is an attempt to analyze this complex relationship.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Monika Moskalewicz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/30899 Poemat dydaktyczny Markellosa z Side o leczniczych walorach ryb morskich 2021-12-30T13:18:20+00:00 Konrad Tadajczyk tktadajczyk@wpia.uni.lodz.pl <p>The article describes a preserved poetic fragment commonly called De piscibus, written by Marcellus of Side. He was a physician and a renowned epic poet, who lived in the town of Side (Pamphylia) in the second century AD. In the analyzed fragment (v. 41–101), being an extract from his didactic epos entitled Cheironides, Marcellus of Side presents a number of remedies prepared from some marine animals, especially fishes, living in the Mediterranean Sea.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Konrad Tadajczyk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/30900 The Philosopher’s Diet in Porphyry’s De Abstinentia: Characterizing a Historical Legacy of Minimalism in Food Consumption [Dieta filozofa w dziele Porfiriusza „De Abstinentia”. Charakterystyka historycznego dziedzictwa minimalizmu w konsumpcji pokarmów] 2021-12-30T13:18:17+00:00 Isha Gamlath ishagam@gmail.com <p>Historical legacy, as an important constituent for the evaluation of the extent to which the past influences the present, sheds much light on some of the broader issues of the relation between the past and the present. One of the components of historical legacy is human food consumption habits. The domain of food consumption habits, in traditional Greek and Roman culture, contains a fairly noticeable diversity as it fluctuates between what seems to be two wide poles of dietary practices such as a simple diet, with the focus on minimalism and health and a luxury diet, with the focus on excess and extravagance. These poles, upon close analysis, have determined the dietary customs of antiquity while also formed a gastronomic identity. The impact of this historical legacy seems to have not only flavored Porphyry’s discussion of the nature of the philosopher’s diet in On Abstinence from Killing Animals but has also served in characterizing an advanced stage of minimalism in Greek and Roman food consumption habits.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Isha Gamlath https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/30902 Anthimus and His Work, or on Aromatics and Wildfowl in De observatione ciborum [Antimus i jego dzieło, czyli o aromatach i dzikim ptactwie w “De observatione ciborum"] 2021-12-30T13:18:15+00:00 Maciej Kokoszko maciej.kokoszko@uni.lodz.pl <p>The present study focuses on select fragments of De observatione ciborum only. It starts with Chapter 13 (describing preparation of hare), analysing exclusively the recipe for a sauce included therein as it illustrates accurately Anthimus’ world of knowledge, and gives an opportunity to supplement the list of ingredients of the delicacy. Subsequently, the analysis moves on to Chapters 25, and 26 of De observatione ciborum, which have some information on Anthimus’ medical practice and his creativity as a physician. The research is concluded with the contents of Chapter 33, which provide data on the place, where the work was composed.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Maciej Kokoszko https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/30906 Olympiodorus on Philosophical Education: An Undogmatic Approach? [Olymipodorus na temat edukacji filozoficznej: podejście niedogmatyczne?] 2021-12-30T13:18:12+00:00 Cagla Umsu-Seifert cagla.umsu@lmu.de <p>Plato and the Platonists presented different positions on philosophical education. This paper explores the views of Olympiodorus, a 6th-century AD Platonist, on education and the role of a teacher. Olympiodorus’ approach to the conception of philosophical authority provides a new perspective for re-evaluating the significance of his philosophy.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Cagla Umsu-Seifert https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/30910 Senex sapiens et senex stupidus – wykorzystanie figury starca w alegorycznych kreacjach Sędziego, Lichwy i Alchemii w podręczniku Franza Langa SI „De actione scenica”, 1727 2021-12-30T13:18:08+00:00 Justyna Zaborowska-Musiał justyna.zaborowska-musial@amu.edu.pl <p>The article focuses on the analysis of the role and importance of the figure of an old man in the allegorical images of Judge (Iudex), Usury (Foeneratio) and Alchemy (Alchimia) proposed by the Jesuit lecturer, playwright, and author of theatrical performances and drama theatre theorist, Franz Lang in his very important (it marked an high point of theatrical outpoot) handbook of acting De actione scenica published in Munich in 1727.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Justyna Zaborowska-Musiał https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/30911 Niewydane tłumaczenie epigramów Sarbiewskiego, czyli uwagi o działalności przekładowej prof. Zofii Abramowiczówny 2021-12-30T13:18:06+00:00 Krzysztof Tomasz Witczak krzysztof.witczak@uni.lodz.pl <p>The paper describes a Polish translation of M. K. Sarbiewski’s Latin epigrams made by Zofia Abramowicz (1906–1988) during the interwar period. These epigrams (partially preserved) were prepared to be published in 1939 or 1940 by Prof. Ryszard Ganszyniec in his „Filomata” Press. Abramowicz’s translational work seems to be a part of history of the classical philology in Poland.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c)