Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl <p class="oczasopismie">„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/issue/view/3">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong><br />INDEKSOWANE W:<br /></strong><span style="font-size: 0.875rem;">CEJSH; INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar; CEEOL, ERIH PLUS</span></div> <div class="oczasopismie"><strong><br /><br />WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:<br /></strong>Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021):<strong>70<br /></strong><img style="font-size: 0.875rem;" src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/ikonki/gs_2.png" alt="" /><br /><strong style="font-size: 0.875rem;">Index Copernicus</strong><span style="font-size: 0.875rem;"> IVC 65,8 (2017)</span></div> <div class="oczasopismie"><strong><br /><br />DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/index">10.14746/sppgl</a></div> <div class="oczasopismie"><strong><br />ISSN: </strong>0302-7384<br /><strong>e-ISSN: </strong>2720-2305</div> <div class="oczasopismie"><strong><br /><br />PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>Od 2016 r. do 09.2020 r. <br /><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license">Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong><br /><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0" /></a></div> <div class="oczasopismie"><strong><br /><br />Od 10. 2020 r.<br />publikowane na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong></div> <div class="oczasopismie"><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons" /></a></div> <div class="oczasopismie"><br /> <div class="oczasopismie"><strong><br /><br />WYDAWCA:</strong></div> <div class="oczasopismie"><br />Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu</div> <div class="oczasopismie"><br /><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/management/settings/press.amu.edu.pl">Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu</a></div> </div> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 0302-7384 <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br>Ten utwór jest dostępny na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.</p> <p>&nbsp;</p> André Motte (1936–2021). Belgijski przyjaciel poznańskich filologów i filozofów antycznych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/34967 <p>The author briefly presents the life and work of André Motte (who died 28 November 2021), who was a professor of ancient philology and philosophy at the University of Liège, and details his longtime cooperation with the ancient philologists and philosophers of the Adam Mickiewicz University in Poznań.</p> Ignacy Lewandowski Prawa autorskie (c) 2022 Ignacy Lewandowski 2022-08-18 2022-08-18 32 1 167 173 10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.8 Lekarz Hermiasz z Kos w świetle źródeł epigraficznych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/34966 <p>The aim of my article is to discuss six Hellenistic inscriptions which mention Hermias, son of Emmenidas, a distinguished physician from Kos. Two longer honorary inscriptions are connected with Hermias’ five-year stay on the island of Crete as a public doctor. The epigraphic sources in question will be carefully reviewed, translated into Polish and commented on the article.</p> Elwira Kaczyńska Prawa autorskie (c) 2022 Elwira Kaczyńska 2022-08-18 2022-08-18 32 1 7 39 10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.1 Tajemnicza epidemia w „Georgikach” Publiusza Wergiliusza Marona. Kilka słów komentarza https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/34962 <p>This article analyses an excerpt from the third song of Georgics. Virgil described a disease that attacked many animal species, including cattle, horses, sheep, pigs and humans. On the basis of the described symptoms and the number of species attacked by the plague, it should be concluded that the poet described anthrax – a zoonotic disease caused by the Bacillus anthracis bacterium.</p> Agnieszka Bartnik Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Bartnik 2022-08-18 2022-08-18 32 1 41 56 10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.2 Tell me a curious (hi)story. Historical content in Vitruvius’ De architectura https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/34977 <p>The article examines the significance of history–themed passages (historiae) in Vitruvius’ architectural treatise De architectura and assesses their veracity vis–à–vis their rhetorical impact. The article’s particular focus lies on Vitruvius’ reflections on history, since the sound knowledge of it—as the author claims—is vital for any competent architect. It asserts that Vitruvius tends to stretch the historical truth whenever he makes an attempt at self–promotion (as an author or an architect) or seeks to win the approval of his patron emperor Augustus, to whom he dedicated his work.</p> Bartosz Jan Kołoczek Prawa autorskie (c) 2022 Bartosz Jan Kołoczek 2022-08-18 2022-08-18 32 1 57 78 10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.3 Termin „misy” w De medicina A.K. Celsusa: jego znaczenie i ekwiwalenty językowe w słownikach i przekładach traktatu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/34972 <p>The article presents a linguistic analysis of the term misy used in the recipes of A.C. Celsus’ treatise De medicina. An attempt to establish the designations of this lexeme, based on texts of ancient and modern authors, definitions in dictionaries and thesauruses, and scientific data from chemistry and mineralogy (modern), was made.</p> Natalia Kulikova Prawa autorskie (c) 2022 Natalia Kulikova 2022-08-18 2022-08-18 32 1 79 111 10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.4 Opis bazyliszka w „Etymologiach” (XII 4, 6–9) Izydora z Sewilli https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/34968 <p>The article speaks about the depiction of the basilisk found in St. Isidore’s of Seville Etymologies. The surviving description greatly influenced the information on this snake found in mediaeval bestiaries and encyclopaedias. The portrayal is a remarkable example of the gradual mythicisation of the basilisk’s features. The process was partly caused by misunderstanding and misinterpretation of the source material. The article shows how the compilation of many different sources, from many historical periods, can create an extraordinary depiction of a creature that in its early descriptions was devoid of almost all of its fantastical characteristics.</p> Krzysztof Morta Prawa autorskie (c) 2022 Krzysztof Morta 2022-08-18 2022-08-18 32 1 113 134 10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.5 Marcin Kromer (1512–1589) w walce o reformę Kościoła w Polsce. „Sermo de tuenda dignitate sacerdotii” https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/34963 <p>The author of this article discusses the circumstances of delivering a speech Sermo de tuenda dignitate sacerdotii by Martinus Cromerus, analyzes its content and style. Proves that iuvenilis sermo is worth attention because of the author’s great rhetorical workshop, excellent biblical and patrological preparation as well as general erudition. The speech was composed according to the priciples of classical rhetoric and it is inspired by the speeches of Cicero.</p> Agnieszka Dziuba Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Dziuba 2022-08-18 2022-08-18 32 1 135 150 10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.6 Z Wielkopolski na Helikon. Rozważania o życiu i twórczości Bonawentury Czesława Graszyńskiego (1859–1922) w stulecie śmierci polsko-greckiego poety https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/34970 <p>The aim of my paper is to present the life and poetical works of Bonawentura Czesław Graszyński (1859–1922), a Polish classical philologist, who wrote a number of tragedies and lyrical poems in Ancient Greek. He was born in Murowana Goślina (Greater Poland). After graduating from the high school in Leszno (Greater Poland), he studied medicine and classical philology from 1879 to 1887 at the University of Greifswald. In 1908 he received awards from the Academy of Athens, as well as George I of Greece. It can be said that Graszyński conquered Mount Helicon as a symbol of poetical mastery in Polish-Greek literature.</p> Krzysztof Tomasz Witczak Prawa autorskie (c) 2022 Krzysztof Tomasz Witczak 2022-08-18 2022-08-18 32 1 151 165 10.14746/sppgl.2022.XXXII.1.7