Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/sppgl/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/sppgl/issue/view/3">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/sppgl/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>CEJSH; INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar; CEEOL</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><img src="/public/piotr/ikonki/gs_2.png" alt=""><br><br><strong>MNiSW: 13 punktów (do 2018 roku)</strong><br><br><strong>Index Copernicus</strong> IVC 65,8 (2017)</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong>10.14746/sppgl</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>0302-7384</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0"></a></div> pl-PL symbolae@amu.edu.pl (Monika Miazek-Męczyńska, Marlena Puk) pressto@amu.edu.pl (Pressto) pią, 11 paź 2019 11:03:23 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Sądy, sędziowie, sykofanci w Acharnejczykach Arystofanesa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19956 Szefliński Waldemar, Sądy, sędziowie i sykofanci w „Acharnejczykach” Arystofanesa (Courts, judges, and sycophants in Aristophanes’ Acharnians).<br />The article is a voice in the discussion on the reception of Aristophanic comedies. Through a detailed analysis of all the court-related aspects of the Acharnians (lexicon pertaining to legal issues, court accessories, individuals involved in court proceedings as well as court-related onymy), it is argued that the comedy, traditionally viewed as an anti-war text, can also be included into the body of Aristophanes’ comedies that satirize various aspect of the Athenian juridical reality of the 5th century BCE. Waldemar Szefliński Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19956 pią, 11 paź 2019 11:03:17 +0000 Komediowa „Eneida” https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19957 Piętka Radosław, Komediowa „Eneida” (Comedy in Vergil’s Aeneid).<br />The paper deals with the references – hypothetical and/or unquestionable – to comedy and comic conventions in the Aeneid of Vergil. Taking into consideration as many comic constituents as it is possible to retrieve from the Virgilian epic text, I would also like to try to answer the general question concerning supposed influence of these very constituents on the meaning of the whole text of the Aeneid. Radosław Piętka Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19957 pią, 11 paź 2019 11:03:17 +0000 Homary i homarce w świecie antycznym https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19958 Konrad Tadajczyk, Krzysztof Tomasz Witczak, Homary i homarce w świecie antycznym (European and Norway lobsters in the ancient world).<br />The article describes the Greek and Latin names for ‘European lobster, Homarus gammarus L.’ and ‘Norway lobster, Nephrops norvegicus L.’. The present authors suggest that the European lobster was called λέων in Greek and leō in Latin. The Greek term ἀστακός (hence Lat. astacus) referred exclusively to the Norway lobster. Konrad Tadajczyk, Krzysztof Tomasz Witczak Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19958 pią, 11 paź 2019 11:03:18 +0000 Symphonia i symphoniacus u Petroniusza – analiza semantyczna https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19959 Heintze Michał Adam, Symphonia i symphoniacus u Petroniusza – analiza semantyczna (Symphonia and symphoniacus – semantic analysis in Petronius).<br />In this article the author discusses the meaning of words „symphonia” and „symphoniacus” in the Satyricon of Petronius. The semantic analysis of the words is based on dictionaries and examples from latin literature.The most important dictionary for this paper was Lexicon totius Latinitatis of E. Forcellini. Even today this Lexicon is a very usefull philological tool. Michał Adam Heintze Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19959 pią, 11 paź 2019 11:03:18 +0000 Czym była, a czym stała się w renesansie Batrachomyomachia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19960 Zbądzki Jakub, Czym była, a czym stała się w renesansie Batrachomyomachia (What the Batrachomyomachia was, and what it became in the Renaissance).<br />The paper presents the Batrachomyomachia as an example of hellenistic poetry and discusses its reception in the Renaissance, when it became very popular, but all its complexity was lost. Jakub Zbądzki Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19960 pią, 11 paź 2019 11:03:19 +0000 Analiza elegii Budae a Turcis occupatae querela ze zbioru Tristiów Klemensa Janickiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19961 Analiza elegii Budae a Turcis occupatae querela ze zbioru Tristiów Klemensa Janickiego (The analysis of the elegy Budae a Turcis occupatae querela of Klemens Janicki’s Tristia).<br />This article contains the analysis of the so far little researched elegy from the book of Tristia by an Early Modern Polish poet Klemens Janicki (Clemens Ianicius) written after the Turks conquered Buda in the summer of 1541. The analysis focuses on the composition of Janicki’s elegy, the method and means used by the poet to get the recipients to take action against Turkey imperiling Europe. Justyna Zaborowska-Musiał Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19961 pią, 11 paź 2019 11:03:20 +0000 Dwa listy Michała Boyma SJ do Europy (1656; 1658) i edytorskie dossier jego rozmaitych prac powstałych w Europie na temat Chin https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19962 Golvers Noël, Two new letters from Michael Boym, SJ in Europe (1656; 1658), and the editorial dossier of his various European works on China (Dwa listy Michała Boyma SJ do Europy (1656; 1658) i edytorskie dossier jego rozmaitych prac powstałych w Europie na temat Chin).<br />Both items, now in Munich but originally from the library of Jacob Golius in The Hague, represent two so far unknown autograph letters of Michael Boym (1656; 1658). The contents reveal his initiatives to get his manuscripts (Atlas; Medicus Sinicus and a so far unknown title on moxibustion) printed. Both letters are also the first documents which shed a clear light on the network between Rome and the Amsterdam printer Blaeu, in which were involved Jacob Golius, his brother in Rome, the Carmelite Caelestinus a Sancta Lidwina, and the Antwerp hagiographers Bollandus and Henschenius; this was the same network as the one behind the printing process of Martini’s Novus Atlas Sinensis. Noël Golvers Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19962 pią, 11 paź 2019 11:03:20 +0000 Epigrafika łacińska w farze poznańskiej. Inskrypcje w ołtarzach i kaplicach świętych jezuickich https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19963 Rosół Rafał, Epigrafika łacińska w farze poznańskiej. Inskrypcje w ołtarzach i kaplicach świętych jezuickich (Latin Epigraphy in the Parish Church in Poznań. Inscriptions in the altars and chapels of the Jesuit Saints).<br />The paper deals with some Latin inscriptions from the Parish Church in Poznań (the former Jesuit Church). The material under consideration is located in two altars and five chapels devoted to the Jesuit Saints. The author provides a critical edition of the texts, their Polish translations, as well as a commentary. Rafał Rosół Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19963 pią, 11 paź 2019 11:03:21 +0000 Ulsterczyk o imieniu Achilles https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19964 Schade Gerson, An Ulsterman Named Achilles (Ulsterczyk o imieniu Achilles).<br />A new novel by an English-writing author turns out to be a careful reworking of the story of Achilles, as it is told by Homer. The article elucidates how the modern text works and suggests how it may relate to an ‘Irish’ gaze. A new term, décalage, is introduced to describe a particular poetic device that belongs to the many ways of establishing intertextuality. Gerson Schade Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19964 pią, 11 paź 2019 11:03:22 +0000 Łacina: powrót do przyszłości? Kilka refleksji nad łaciną i kwestiami literackimi w epoce digitalizacji https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19965 Vogt-Spira Gregor, Latin: Back to the Future? Some Reflections on Latin and Literacy in the Digital Age (Łacina: powrót do przyszłości? Kilka refleksji nad łaciną i kwestiami literackimi w epoce digitalizacji).<br />This paper argues that Latin meets the challenges of this day and age so that its preservation actually has a well-founded place within European countries and societies. The argumentation starts by the observation that Latin gathers a number of additional values as an alterity training, a cognitive training, a linguistic training or a socially integrative effect, values, which are remarkably not bound to a specific culture. Above all, digitization and the modern cybernetic world is seen as a central challenge, digitization with its enormous quantitative increase in reading and writing activity also transforms the user profile in a way that complements it, a factor to which educational institutions have yet to come up with a conclusive response. Referring to this development, Latin has the particular significance of imparting the standards of an elaborate written form into the composition and decoding of texts. Furthermore, Latinity itself is considered to be one of the key factors that have shaped modern-day Europe, and the later Latin-language literature is seen to be a comprehensive component of each country’s respective national literature and culture. To conclude, the ancient European custom is brought into focus that, practically, antiquity serves as a vehicle for legitimizing modernization. Gregor Vogt-Spira Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/19965 pią, 11 paź 2019 11:03:23 +0000