SOMEONE BETWEEN: ETHICAL AND MEDICAL PROBLEMS OF HUMAN AND (NON)HUMAN ANIMAL ENHANCEMENT
PDF

Keywords

bioethics
animal ethics
posthumanism
transplantation

Abstract

Human dreams of a long and healthy life are becoming increasingly real. The advancement of medical technology allows to modify the genome or personalised therapy in order to avoid troublesome side effects. This process also leads to the blurring of boundaries between humans and animals. Rats with induced human diseases are used for testing drugs for incurable illness; humanised pigs can donate organs that are compatible with the genome and immune system of the recipient. A brave new human is approaching, and new “human” animals are making this possible. The main objective of the article is to show the differences between the refinement of people and other animals and to analyse this phenomenon from an ethical point of view.

https://doi.org/10.14746/sr.2019.3.3.12
PDF

References

Bakke, Monika. 2014. „Biotechnologiczne zwierzę. Zwierzęta jako tkanki, komórki i genomy.“ Pp. 77-85 in Zwierzęta, gender, kultura. Perspektywa ekologiczne, etyczna i krytyczna, edited by A. Barcz and M. Dąbrowska. Lublin: E-naukowiec.

Bakke, Monika. 2010. Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Banaszak, Grzegorz and Jerzy Kmita. 1994, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Instytut Kultury.

Baum, Ewa. 2017 Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Baum, Ewa and Jadwiga Wiertlewska–Bielarz. 2012. „Z czyjej perspektywy dyskutować o legalizacji handlu narządami?” Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 2(82): 141-150.

Bohatyrewicz, Romuald. 1991. „Zagadnienia towarzyszące przeszczepianiu narządów.“ XXXI Anestezjologia Intensywna Terapia. Organ Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 1, suplement I.

Borowiec, Tomasz. 2019. Ksenotransplantacje aspekty prawne i etyczne. Warszawa: Diffin.

Braidotti, Rosi. 2006. “Posthuman, All Too Human. Towards a New Process Ontology.” Theory, Culture & Society 23(7–8): 197–208. Retrieved August 10, 2019 (http://tcs.sagepub.com/ content/23/7-8/197.full.pdf+html).

Chyrowicz, Barbara, ed. 2011. Transplantacje: spór o dar. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Crutzen, Paul. 2002. “Geology of mankind.” Nature 415(23): 6867. DOI: https://doi.org/10.1038/415023a

Cyranowski, David. 2019. „Japan approves first human-animal embryo experiments.” Nature 26.07. DOI: 10.1038/d41586-019-02275-3

Daar, Abdallah. 1999. “Animal-to-human organ transplants – a solution or a new problem?” Bulletin of the World Health Organization 77(1): 54-61.

Ellis, Erle. 2018. Anthropocene: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Ericsson, Aaron C., Marcus Crim and Franklin Craig. 2013. „Brief History of Animal Modeling.“ Missouru Medicine 110(3): 201–205.

Forabosco, Flavio, Mare Löhmus, Lotta Rydhmer and Fred Sundström. 2013. “Genetically modified farm animals and fish in agriculture: A review.” Livestock Science 153(1–3): 1–9.

Habermas, Jurgen. 2003. Przyszłość natury ludzkiej. Warszawa: Scholar.

Haraway, Donna. 1997. Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan©_ Meets_OncomouseTM. London–New York: Routledge.

Humanity+. 1998. “Transhuman Declaration.” Retrieved August 10, 2019 (https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration).

Kniaź, Grzegorz. 2005. „Kościół a transplantacja.” Skwierzyna Broszura Stowarzyszenia Życie po przeszczepie.

Kościelniak, Piotr. 2005. „Transgeniczne wnuki.” Rzeczpospolita 6 December.

Leasure, Douglas. 2013. “The House Sparrow Passer domesticus decline: conservation tools emerge from a contrasting North American perspective.” Indian BIRDS 8 (1): 22-23.

Lancaster, Henry. 1990. Expectations of Life. A Study in the Demography, Statistics, and History of World Mortality. New York: SPRINGER.

Lewis, Simon and Mark Maslin. 2015. “Defining the Anthropocene.” Nature 519:171–180.

Loba, Mirosław. 1999. „O śmierci podmiotu trzydzieści lat później” in Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze i sztuce, edited by S. Wysłouch and B. Kaniewska. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne.

Malm, Andreas and Alf Hornborg. 2014. “The geology of mankind? A critique of the Anthropocene narrative.” The Anthropocene Review 1(1): 62-69. DOI: https://doi.org/10.1177/2053019613516291

Mamzer, Hanna. 2016. Pojecie dobrostanu zwierząt jako kategoria transgraniczna, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XXIX: 8-17.

Marchowski, Domikik. 2015. Ptaki Polski. Kompletna lista 450 stwierdzonych gatunków. Warszawa: SBM.

Meera, Subramanina. 2019. “Anthropocene now: Influential panel votes to recognize Earth’s new epoch.” Nature May 21. DOI: 10.1038/d41586-019-01641-5

Mephan, Ben. 2008. Bioetyka. Warszawa: PWN.

Miś, Andrzej. 1994. „O genezie współczesnego antyhumanizmu.” Pp. 51-63 in Derridiana, edited by B. Banasiak. Kraków: Inter Esse.

Peta. 2019. “Factory Farming: Misery for Animals.” Retrieved 10, August 2019 (https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/).

Hosie, Rachel. 2017. “Inherent abuse and cruelty is standard industry practice.” Independent, 4 January.

Platon. 2003. Państwo. Kęty: Antyk.

Rowiński, Wojciech, Janusz Wałaszewski and Leszek Pączek, eds. 2004. Transplantologia kliniczna. Warszawa: Termedia.

Smorąg, Zdzisław. 2016. „Biotechnologiczne, prawno-organizacyjne i etyczne aspekty ksenotransplantacji.” Biotechnologia 1(72): 103-109.

Smorąg, Zdzisław and Ryszard Słomski. 2005. „Ksenortansplantacja – możliwości i ograniczenia.” Nauka 4/2005: 133-148.

Smorąg, Zdzisław, Ryszard Słomski, Jacek Jura, Daniel Lipiński, and Maria Skrzyszowska. 2011. „Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi.” Przegląd Hodowlany 79(11): 1-4.

Steffen, Will, Jacquese Grinevald, Paul Crutzen, and John McNeill. 2011. “The Anthropocene: conceptual and historical perspectives.” Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369(1938): 842–867.

Stomma, Ludwik. 2008. A jeśli było inaczej... Antropologia historii. Poznań: Wydawnictwo Sens.

Squier, Susan M. 2004. Liminal Lives: Imagining the Human at the Frontiers of Biomedicine. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Szewczyk, Kazimierz. 2009. Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej. Warszawa: PWN.

Tilney, L. Nicholas. 2009. Przeszczep: od mitów do rzeczywistości. Warszawa: Medical Science International.

Tucker, Ian. 2018. “Genetically modified animals.” The Guardian. Retrieved July 3 2019.

Umana, Hernando R. 1995. “Grafting of bone from dog into the human skull: a historical note.” Plastic and Reconstructive Surgery 96(6): 1481.

Waters, Colin N. et al. 2016. “The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene.” Science 351(6269). DOI: 10.1126/science.aad2622

Vignieri, Sacha. 2014. “Vanishing fauna.” Science 354(6195): 392-395. DOI: 10.1126/science.345.6195.392

Zalasiewicz, Jan, Mark Williams, Will Steffen and Paul Crutzen. 2010. “The New World of the Anthropocene.” Environmental Science & Technology 44(7): 2228-2231.

Żok, Agieszka and Ewa Baum. 2018. “Eugenics in the Polish context: from racial hygiene to new genetics.” Pp. 490-497 in Understanding Central Europe, edited by M. Moskalewicz and W. Przybylski. Abingdon and New York: Routledge.

Żok, Agnieszka. 2019. „Bezpieczeństwo czy zniewolenie zwierząt labolatoryjnych. Czy istnieje etyka badań prowadzonych na zwierzętach.” Pp. 61-72 in Bezpieczne czy zniewolone. Szkice o zwierzętach, edited by H. Mamzer and A. Żok. Bydgoszcz: Epigram.

Żok, Agnieszka. 2018. „Troska czy opresja – współczesny dyskurs genetyczny w kontekście myśli transhumanistycznej.” Etyka 57: 87-99. DOI: https://doi.org/10.14394/37.