BETWEEN TRADITIONS AND TECHNOLOGY: POLITICAL RADICALISM AND THE SPECTACLE OF MASCULINITY IN CONTEMPORARY POLAND
PDF

Keywords

masculinity
political radicalism
far-right movements
technology

Abstract

Radical movements of the Polish far-right consist, as elsewhere, mainly of young men. The strict gender binarism, the exaltation of men’s power, homosociality, brotherhood, physical strength and subordination of women are omnipresent among 'angry white men' everywhere, Poland included. However, these general characteristics have always its local variants, trajectories, and particularities. This article is an attempt to explain the phenomenon of Polish radical right movements in its local context: cultural, social, economic. The article focuses on ‘The March of Independence’ – a cyclical celebration for radical groups, which proliferates the discourses of far-right radical masculinity. In the first part, the author focuses on the social and economic background, worldview and ‘masculinist’ ideology of Polish' angry white men’ (Kimmel 2013). The second part focuses on the historical and cultural coding of their 'aggrieved entitlement' (Kimmel 2013). The third part of the essay draws on Steve's Garlick (Garlick 2016: 163−193) concept of ‘spectacular masculinity’. It analyzes how modern technology contributes to the construction of ‘spectacular’ masculinity among the participants of the march/members of radical groups.

https://doi.org/10.14746/sr.2021.5.1.09
PDF

Funding

n/a

References

Antonowicz, Dominik, Radosław Kossakowski, & Tomasz Szlendak. 2015. Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Bauman, Zygmunt. 2017. Retrotopia. Oxford: Polity Press.

Center for the Public Opinion Research. 2016. Młodzież 2016. Raport z badania. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Day, Matthew. 2016. “Poland to establish 46,000-strong national guard in the face of war in eastern Ukraine.” The Telegraph, January 25. Retrieved December 15, 2020 (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/12120761/Poland-to-establish-46000-strong-national-guard-in-the-face-of-war-in-eastern-Ukraine.html).

Dronicz, Stanisław. 2002. Wojsko i politycy. Od Berlinga do Komorowskiego. Warszawa: Wydawnictwo CB.

Garlick, Steve. 2016. The Nature of Masculinity. Critical Theory, New Materialisms and Technologies of Emobodiment. Vancouver−Toronto: UBC Press.

Gołuński, Mirosław. 2019. Stalker jako męska retrofantazja na nowe czasy (uniwersum Kompleks 7215). Czas Kultury 1(200): 43–53.

Grzebalska, Weronika. 2017. “The Weak State and Its Soldiers.” Res Publica Nowa. Retrieved December 15, 2020 (https://publica.pl/teksty/grzebalska-the-weak-state-and-its-soldiers-62648.html).

Hardt, Michael & Antonio Negri. 2004. Multitude. War and Democracy in the Age of Empire. London: Penguin Books.

Janion, Maria. 1998. Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Janion, Maria. 2017. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kimmel, Michael. 2013. Angry White Men. American Masculinity at the End of an Era. New York: Nation Books.

Kociołowicz-Wiśniewska, Bogna. 2017. „Chwała bohaterom. Nacjonalistyczny wzorzec męskości.” Miscellanea Antropologica et Sociologica 18(2): 65–76.

Łabuszewski, Tomasz et al. 2016. „‘Żołnierze wyklęci’ – między historią, popkulturą a polityką.” Więź 3(665): 7–28.

Leder, Andrzej. 2014. Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Łydka, Andrzej. 2013. „May. Klasy militarne–strzał w dziesiątkę.” Polska Zbrojna. Retrieved December 15, 2020 (polska-zbrojna.pl).

Malinowska, Katarzyna et al. 2016. ‘Polska dla Polaków, Polacy dla Polski’. Przekonania i preferencje uczestników Marszu Niepodległości 2015. Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

Miłosz, Czesław. 2008. Wyprawa w Dwudziestolecie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Napiórkowski, Marcin. 2016. Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944−2014. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Olaszek, Jan. 2017. Nie wylewajmy Powstania z ONR-em. Retrieved December 15, 2020 (http://wiez.com.pl/2017/08/10/nie-wylewajmy-powstania-z-onr-em/).

Olechnicki Krzysztof, Tomasz Szlendak, & Arkadiusz Karwacki. 2016. Grupy rekonstrukcji historycznej. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Plata, Tomasz. 2017. Pośmiertne życie romantyzmu. Warszawa: Instytut Teatralny.

Polniak, Łukasz. 2011. Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956–1970. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Śmieja, Wojciech. 2017. Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Smuniewski, Cezary. 2015. „Na drogach krzewienia miłości Ojczyzny. Patriotyzm jako fundament bezpieczeństwa narodowego.” Pp. 39–54 in Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk, edited by A. Skrabacz et al. Warszawa: Wydawnictwo AON.

Szcześniak, Magda. 2017. Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji. Warszawa: Fundacja Bęc zmiana.

Tomasik, Tomasz. 2013. Wojna–męskość–literatura. Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej.

Tomczok, Paweł. 2019. Męskość zwycięska (w historiach alternatywnych). Czas Kultury 1(200): 37–42.

Turlej, Ewa. 2014. Za mundurem młodzi sznurem. Polityka, Retrieved December 15, 2020 (polityka.pl).

Urych, Iwona. 2014. Wartości uczniów klas wojskowych – analiza wyników badań. Zeszyty AszWoj 109(4): 148–177.

Wójcik, Włodzimierz. 1987. Legenda Piłsudskiego w literaturze Dwudziestolecia. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Zaremba, Maciej. 2012. Wielka Trwoga. Polska 1944−1947. Ludowa reakcja na kryzys. Warszawa: Znak, ISP PAN.