MALE ALLIES OF POLISH WOMEN’S EMANCIPATION. ON THE EXAMPLE OF EDWARD PRĄDZYŃSKI’S AND EUGENIUSZ STARCZEWSKI’S PROJECTS

Main Article Content

MACIEJ DUDA

Abstract

This article presents an extract from the research on the male support of the emancipation of Polish women at the turn of the 19th and 20th centuries. In my consideration of the papers penned by authors who posited common and equal civil rights for men and women, I pay particular attention to Edward Prądzyński’s book published in 1873, and to the journalistic writing by Eugeniusz Starczewski from the end of the first World War. Their two projects for the emancipation of Polish women are diverse: while Prądzyński’s proposition was revolutionary, Starczewski’s work was late and limited in its emancipatory outlook.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
DUDA, M. (2021). MALE ALLIES OF POLISH WOMEN’S EMANCIPATION. ON THE EXAMPLE OF EDWARD PRĄDZYŃSKI’S AND EUGENIUSZ STARCZEWSKI’S PROJECTS. Society Register, 5(1), 135-146. https://doi.org/10.14746/sr.2021.5.1.07
Section
Discussions and research notes
Author Biography

MACIEJ DUDA, University of Szczecin

Maciej Duda – professor at the University of Szczecin. Author of the monograph „Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska” (2013), „Dogmat płci. Polska Wojna z gender” (2016), „Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku” (2017), Głosy sojuszników spraw kobiet. Pisma mężczyzn wspierających emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (2020).

References

 1. [author unknown]. 1907. „Liga mężczyzn dla wywalczenia praw wybiorczych kobiet w Anglii.” Ster 9: 356–367.
 2. [author unknown]. 1913. „Liga mężczyzn do obrony praw kobiet.” Ster 19–20: 117.
 3. Bujak-Boguskiej, Sylwia. 1930. Na straży praw kobiet. Pamiętnik Klubu Politycznego Kobiet Postępowych 1919-1939. Warszawa: J. Ulasiewicz.
 4. Domańska, Ewa. 2006. Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 5. Duda, Maciej. 2014. „Wojna płci.” Pp. 578–580 in Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, edited by M. Rudaś-Grodzka et al. Warszawa: Czarna Owca.
 6. Duda, Maciej. 2017. Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Duda, Maciej. 2020. Głosy sojuszników spraw kobiet. Pisma mężczyzn wspierających emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Frevert, Ute. 1997. Mąż i niewiasta. Niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych. Trans. A. Kopacki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 9. Jardine, Alice. 2013. “Men in Feminism: Odor di Uomo Or Compagnons de Route?” Pp. 54–62 in Men in Feminism, edited by A. Jardine, P. Smith. New York: Routledge.
 10. Kahane, David J. 1998. “Male Feminism as Oxymoron.” Pp. 213–236 in Men Doing Feminism, edited by T. Digby. New York: Routledge.
 11. Kimmel, Michael S. & Thomas Mosmiller. 1992. Against the tide. Pro-feminist men in the United States, 1776-1990. A Documentary History. Boston: Beacon Press.
 12. Pachucka, Romana. 1958. Pamiętnik z lat 1886-1914. Introduction and explanation J. Hulewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 13. Petrażycki, Leon. 1919. O prawa dla kobiet. The speech delivered at I Duma, trans. J. Petrażycka Tomicka. Lwów: Wydawnictwo Polskie.
 14. Petrażycka Tomicka, Barbara, ed. 1931. Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie. Przyczynek do Historii Równouprawnienia kobiet w Polsce. Kraków: Gebethner i Wolff.
 15. Prądzyński, Edward. 1875. O prawach kobiety. Warszawa, Druk K. Kowalskiego. Księgarnia Celsa Lewickiego i Sp.
 16. Słownik Języka Polskiego. Tom I. 1900. ed. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. Warszawa: Nakładem Prenumeratorów i Kasy Mianowskiego.
 17. Solarska, Monika. 2011. S/Przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.
 18. Urban, Jan. 1918. „O prawa obywatelskie dla kobiet.” Przegląd Powszechny 276–293, 414–431.
 19. van Tilburg, Marija. 2000. „Historia kobiet czy historia „gender”? Poststrukturalistyczne inspiracje w badaniach nad dziejami płci.” Historyka: Studia Metodologiczne 30: 27–37.