ASSUMPTIONS OF MAXIMAL INDIVIDUALISM IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC: ETHICAL ASPECTS

Main Article Content

EWA BAUM
AGNIESZKA ŻOK

Abstract

Maximal individualism, which is currently a prevalent trend in the way many patients think, places high hopes in the achievements of biomedicine and assumes that everyone should always receive optimal medical care. Such an approach is in line with many normative and legal acts operating worldwide, including the Declaration of Human Rights. However, its feasibility and effectiveness in the time of the COVID-19 pandemic raises numerous ethical, social and economic dilemmas. The culture of prosperity and excess, characteristic of contemporary Western societies, makes it even more challenging to come to terms with this situation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
BAUM, E., & ŻOK, A. (2020). ASSUMPTIONS OF MAXIMAL INDIVIDUALISM IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC: ETHICAL ASPECTS. Society Register, 4(3), 79-88. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.3.04
Section
Articles
Author Biographies

EWA BAUM, Poznan University of Medical Sciences

Ewa Baum is associate professor at the Poznan University of Medical Sciences, Poland. She is interested in the advancement of modern biomedicine and its accompanying ethical contexts.

AGNIESZKA ŻOK, Poznan University of Medical Sciences

Agnieszka Żok is cultural expert, Doctor of Health Sciences, assistant professor in the Department of Social Sciences and Humanities at the Poznan University of Medical Sciences, Poland. Member of the Local Ethical Committee for Animal Experiments.

References

 1. Baum, Ewa. 2010. Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMP.
 2. Bauman, Zygmut. 2006. Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 3. Chyrowicz, Barbara. 2008. O sytuacjach trudnych, bez wyjścia w etyce. Kraków: Znak.
 4. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. 1997. https://rm.coe.int/168007cf98.
 5. Christ, Michael et. al. 2010. Modern Triage in the Emergency Department. Deutsches Aerzteblatt Online. https://doi.org/10.3238/arztebl.2010.0892
 6. Dziamski, Grzegorz. 2016. Kulturoznawstwo, czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej. Gdańsk: Wydawnictwo Katedra.
 7. Fraser, Nancy. 2014. Drogi Feminizmu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 8. Głowacki, Witold. 2020. „Koronawirus. Pozostawieni sami sobie i kneblowani lekarze prowadzą wojnę partyzancką z epidemią.” Polska Times. Retrieved March 30, 2020 (https://polskatimes.pl/koronawirus-pozostawieni-sami-sobie-i-kneblowani-lekarze-prowadza-wojne-partyzancka-z-epidemia/ar/c1-).
 9. Häring, Bernhard. 1994. „W służbie człowieka.” Ethos 1-2: 185-196.
 10. Hui, David et. al. 2020. “The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China.” International Journal of Infectious Diseases, January 14, 2020. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.009
 11. Klein, Rudolf. 1993. “Dimension of rationing: who should do what?” British Medical Journal 308-311. https://doi.org/10.1136/bmj.307.6899.309
 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 1997.
 13. La Sociedad Española de Medicina Intensiva. 2020. Retrieved March 30, 2020 (https://semicyuc.org).
 14. Legido-Quigley, Helena et al. 2020. “The resilience of the Spanish health system against the COVID-19 pandemic.” The Lancet, March 18. DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30060-8
 15. Li, Yan, & Xia Liming. 2020. “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Role of Chest CT in Diagnosis and Management.” AJR. American Journal of Roentgenology. https://doi.org/10.2214/AJR.20.22954
 16. Naczelna Izba Lekarska, Kodeks Etyki Lekarskiej. 1994.
 17. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. 2020. Sprzeciw OIL w Warszawie wobec rządowej propozycji zmian przepisów, https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/oil-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-covid/
 18. Osińska, Krystyna, ed. 1992. Refleksje nad etyką lekarską. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
 19. Ossowska, Maria.2000. Normy moralne. Warszawa: PWN.
 20. Pegoraro, Renzo et al. 2007. Hospital Based Bioethics. A European Perspective. Padva: PICCIN.
 21. Rosenbaum, Lisa. 2020. "Facing Covid-19 in Italy - Ethics, Logistics, and Therapeutics on the Epidemic’s Front Line." The New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMp2005492
 22. Taubenberger, Jeffrey and David Morens. 2006. "1918 Influenza: the Mother of All Pandemics." Emerging Infectious Diseases. https://doi.org/10.3201/eid1201.050979
 23. Salwacka, Sylwia 2020. “Koronawirus. Centrum onkologii zamyka poradnie i diagnostykę. Musimy chronić chorych nawet za cenę opóźnienia terapii.” Gazeta Wyborcza. Retrieved March 30, 2020 (https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25792121,koronawirus-kontra-chorzy-na-raka-centrum-onkologii-zamyka.html).
 24. Shi, Leiyu and Douglas A. Singh, eds. 2011. The Nation's Health. London: Jones & Bartlett Learning.
 25. Spanish Society of internal Medicine. 2020. Retrieved March 30, 2020 (https://www.emedevents.com/organizer-profile/spanish-society-of-internal-medicine-semi).
 26. Tulczyński, Aleksander. 1975. Polskie lekarskie kodeksy deontologiczne. Warszawa: PZWL.
 27. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dn. 5 grudnia 2008, Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
 28. Warren, Maroka. 2020. “Roles of ethicists in covid-19 response.” Impact Ethics 18 March 2020. Retrieved March 30, 2020 (https://impactethics.ca/2020/03/18/roles-for-ethicists-in-covid-19-response/).
 29. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Rozliczenia Finałów i roczne sprawozdania finansoweFundacji. 2020. Retrieved March 30, 2020 (https://www.wosp.org.pl/fundacja/wazne/rozliczenia#utm_source=strona&utm_medium=banner).
 30. Worldometers. 2020. Retrieved March 30, 2020 (https://www.worldometers.info/coronavirus/).
 31. Żok, Agnieszka. 2018. „Troska czy opresja – współczesny dyskurs genetyczny w kontekście myśli transhumanistycznej.” Etyka 57: 87-99. DOI: https://doi.org/10.14394/37