FAMILY WITH CHILDREN IN TIMES OF PANDEMIC – WHAT, WHERE, HOW? DILEMMAS OF ADULT-IMPOSED PROHIBITIONS AND ORDERS

Main Article Content

URSZULA MARKOWSKA-MANISTA
DOMINIKA ZAKRZEWSKA-OLĘDZKA

Abstract

The coronavirus has closed adults and children at home. We communicate by phone or the Internet. Life has moved online, it has lost its rhythm within traditional systems of school and work. As a result of the COVID-19 pandemic spreading around the globe, many states have introduced numerous limitations in adults’ and children’s social functioning. The majority of education and care institutions have been closed, while companies and institutions whose type of activity allows to do so have decided to transform their work patterns into remote work. This new situation has particularly affected children, who, for their own and their families’ safety, have been cut off from the possibility to participate in activities and events that used to be part of their daily lives. In order to look at this situation and analyse the situation of families with children, an online survey questionnaire was conducted among 158 adults that aimed to collect data from below (from the perspective of reflexive adults looking after children in the situation of spatial-mobile limitations). In the article, we discuss changes in parents’ and children’s lives and analyse the social background of the areas discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MARKOWSKA-MANISTA, U., & ZAKRZEWSKA-OLĘDZKA, D. (2020). FAMILY WITH CHILDREN IN TIMES OF PANDEMIC – WHAT, WHERE, HOW? DILEMMAS OF ADULT-IMPOSED PROHIBITIONS AND ORDERS. Society Register, 4(3), 89-110. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.3.05
Section
Articles
Author Biographies

URSZULA MARKOWSKA-MANISTA, University of Warsaw

Urszula Markowska-Manista, PhD – is field researcher in education in culturally diversified environments and indigenous childhood and youth studies concerning children’s rights. Since 2016, she has been the director of and lecturer in the MA Childhood Studies and Children’s Rights (MACR, Berlin, Potsdam) and is assistant professor at the University of Warsaw (Faculty of Education).

DOMINIKA ZAKRZEWSKA-OLĘDZKA, The Maria Grzegorzewska University

Dominika Zakrzewska-Olędzka, PhD – is an assistant professor at Institute of Psychology at The Maria Grzegorzewska University in Warsaw. Her main research interests concentrate on the correlates of prejudice and stereotypes and the process of shaping attitudes towards otherness. During last years she focuses on the situation of minorities in the Polish society and interculturality in Polish education system.

References

 1. „Badanie e-czytelnictwa i rynku książki elektronicznej.” 2017. Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Retrieved March 31, 2020 (http://lustrobiblioteki.pl/2017/03/badanie-e-czytelnictwa-rynku-ksiazki-elektronicznej/ ).
 2. “Coronavirus (COVID-19): what you need to do.” 2020. United Kingdom Government Digital Service. Retrieved March 30, 2020 (https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/poland).
 3. Głomb, Krzysztof and Anna Kniaź, eds. 2019. Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030. Warszawa: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Naukowa Evidence Institute.
 4. „Nauczyciele się starzeją.” 2019. Głos nauczycielski. Retrieved March 30, 2020 (https://glos.pl/nauczyciele-sie-starzeja).
 5. Głowacka, Ewa. 2011.” Jakość bibliotek cyfrowych - aspekty i kryteria oceny.” E-mentor nr 2 (39). Retrieved March 30, 2020 (http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/828 ).
 6. Kacperczyk, Ewa and Beata Rzymek, eds. 2019. Information society in Poland in 2019. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistics Office).
 7. Liebel, Manfred. 2014. “Adultism and age-based discrimination against children.” Pp. 119-143 in Children and non-discrimination: Interdisciplinary textbook edited by D. Kutsar, D. and H. Warming. Tartu: University of Estonia: CREAN.
 8. Liebel, Manfred and Urszula Markowska-Manista. 2017. Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości: Janusz Korczak na nowo odczytany. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
 9. Łoza Bartosz. 2020. „Psychiatra o kwarantannie: Załamanie emocji dopiero przed nami.” Rzeczpospolita. Retrieved March 31, 2020 (https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/303249907-Psychiatra-o-kwarantannie-Zalamanie-emocji-dopiero-przed-nami.html).
 10. „Zdalne lekcje.” 2020. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Retrieved March 31, 2020 (https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje).
 11. Unicef. 1989. "Convention on the Rights of the Child.” Retrieved March 31, 2020 (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx ).
 12. Sarzała, Dariusz and Wojciech Piestrzyński. 2015. „Młodzież i dzieci w cyberprzestrzeni a zagrożenia w sferze socjalizacji.” Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne 1(2): 145-158.
 13. Sewastianowicz, Monika. 2019. „Szkolny komputer zwykle nie pierwszej młodości.” Prawo.pl. Retrieved 30 March, 2020 (https://www.prawo.pl/oswiata/informatyka-i-sprzet-w-szkole-stanowisko-men,496754.html).
 14. “Facts and figures 2019 Measuring digital development.” 2019. Telecommunication Development Bureau. Retrieved March 31, 2020 (https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/ict-skills/ ).
 15. Ziaja, Joanna. 2012. „Literatura elektroniczna a czytelnictwo młodzieży akademickiej.” Podkarpackie Studia Biblioteczne 1: 17-21.
 16. Żebrok, Przemysław. 2018. „Wykorzystanie dziennika elektronicznego w praktyce szkolnej.” EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej 1(15): 41—57.