URBAN MOVEMENTS IN THE PROCESS OF THE LEGITIMATION OF LIBERAL DEMOCRACY: ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF ALTERNATIVE GROUPS AND CIVIL ORGANISATIONS AT A TIME OF EUROPEAN CRISIS

Main Article Content

BARBARA LEWENSTEIN

Abstract

This paper constitutes an analysis of urban movements, marked in the research as alternative groups and civil organisations, in terms of the new politics characteristic of new social movements. In particular it indicates that these movements, ostensibly urban, actually express demands towards the broader social system, delegitimating it in a twofold manner.  Firstly, the acceptance of certain general principles in democratic values and rules is coupled with criticism of how the system functions in practice and of the political elites in Poland, via protest, lobbying, and watchdog activities. A separate type of delegitimation embraces organisations among which we may list cooperatives and squats, as well as organisations managing concrete spaces and withdrawing from participation in public life, shutting themselves away within autonomous spaces and realising a different cultural and democratic model. In both of these groups we are thus dealing with a strongly accentuated anti-systemic and anti-capitalist attitude towards the political reality of the period of transformation in Poland. The research delivered confirmation of the overall research hypothesis adopted in the Lifewhat project, according to which in response to economic crisis civil society responds with the emergence of alternative forms of resilience, not only alleviating the consequences of the crisis but which also, as time passes and the scale of their activities increases, may give rise to a new quality – including in a political sense. The research constitutes a part of the international Lifewhat project. It was conducted on a sample of eighteen purposefully selected civil groups and organisations operating in large cities in Poland, using the method of in-depth interviews.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
LEWENSTEIN, B. (2020). URBAN MOVEMENTS IN THE PROCESS OF THE LEGITIMATION OF LIBERAL DEMOCRACY: ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF ALTERNATIVE GROUPS AND CIVIL ORGANISATIONS AT A TIME OF EUROPEAN CRISIS. Society Register, 4(4), 49-68. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.4.02
Section
Articles
Author Biography

BARBARA LEWENSTEIN, University of Warsaw

Barbara Lewenstein: associate professor. Works at the Institute of Applied Social Sciences of the University of Warsaw, as Deputy Director of Academic Affairs since 2016. She has been studying matters of civil engagement and localness for many years and has penned over 50 papers in this area. Currently, the head of the Sociourbanistyka specialisation path, while also actively involved in practice in projects connected to participatory spatial development and town planning.

References

 1. Baglioni, Simone & Marco Giugni eds. 2014. Civil society organizations, unemployment, and Precarity in Europe: Between service and policy. City: Palgrave Macmillan.
 2. Beetham, David. 1991. The legitimation of Power. Basingstoke: Macmillan Education Ltd.
 3. Bilewicz, Aleksandra. 2014. „Odnowa etosu społecznikowskiego? O inteligenckim charakterze niezinstytucjonalizowanych inicjatyw społecznych.” Pp. 47-76 in Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, edited by G. Chimiak & K. Iwińska. Warszawa: Collegium Civitas & Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 4. Bilewicz, Aleksandra & Dominika Potkańska. 2013. „Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie? Kooperatywy spożywcze w Polsce jako przykład nieformalnego ruchu społecznego.” Trzeci Sektor 31(3): 25-44.
 5. Błesznowski, Bartłomiej, ed. 2014. Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Castells, Manuel. 2013. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w dobie Internetu. [Networks of Outrage and Hope] Warszawa: PWN.
 7. Castells, Manuel. 1982. Kwestia miejska. Trans. J. Piątkowski. Warszawa: PIW.
 8. Chimiak, Galia & Katarzyna Iwińska, eds. 2015. Krajobraz społecznościowy. Polska – 2014. Warszawa: Collegium Civitas & Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 9. Della Porta, Donatella & Mario Diani. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Domanski, Henryk. 2004. „Czynniki legitymizacji w 21 krajach.” Nauka 4: 65-98.
 11. Easton, David. 1965. A Systems Analysis of Political Life. New York: John and Wiley & Sons.
 12. Ekiert, Grzegorz & Jan Kubik. 2015. “Civil Society in Postcommunist Europe – Poland in Comparative Perspective.” Pp. 39-62 in Civil Society Revisited: Lessons from Poland, edited by. K. Jacobsson & E. Korolczuk. New York & Oxford: Berghahn Books.
 13. Garlicki, Jan. 2014. „Legitymizacja władzy i systemu politycznego. Aspekty teoretyczne.” Pp. 15-36 in Legitymizacja transformacji systemu politycznego w Polsce, edited by J. Garlicki. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 14. Guest, Greg, Kathleen M. MacQueen, & Emily E. Namey. 2011. Applied thematic analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 15. Harvery, David. 2012. Bunt miast i miejska rewolucja. Warszawa: Wydawnicwo Bęc Zmiana.
 16. Herbst, Krzysztof. 2013. Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej: Rekomendacje dla polityk publicznych. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 17. Jacobsson, Kerstin, ed. 2015. Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate.
 18. Jezierska, Katarzyna & Dominika V. Polańska. 2018. “Social Movements Seen as Radical Political Actors: The Case of the Polish Tenants’ Movement.” Voluntas 29: 683–696. https://doi.org/10.1007/s11266-017-9917-2
 19. Klon Jawor. 2015. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2015. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 20. Kołtan, Jacek. 2016. „Czas przesilenia. O świecie, który nadchodzi.” Pp. 15-38 in Przesilenie. Nowa kultura polityczna, edited by J. Kołtan. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
 21. Kołtan, Jacek. 2014. „Jaka Solidarność przyszłości.” Pp. 139-149 in Solidarność i kryzys zaufania, edited by J. Kołtan. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
 22. Kowalewski, Maciej. 2016. Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Nomos.
 23. Kowalewski, Maciej. 2020. „Protest miejski ale czy lokalny.” Pp. 37-47 in Aktywizmy miejskie, edited by B. Lewenstein, A. Gójska, & E. Zielińska. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 24. Kubicki, Paweł. 2019. „Ruchy miejskie w Polsce. Dekada doświadczeń.” Studia Socjologiczne 3(234): 5–30. DOI: https://www.doi.org/10.24425/sts.2019.126150
 25. Kurnicki, Karol. 2013. „(Nowe) ruchy miejskie w Polsce – w stronę socjologicznego opisu.” Trzeci Sektor 3: 12-24.
 26. Kriesi, Hanspeter. 1996. “The organizational structure of new social movements in a political context.” Comparative perspectives on social movements 152-184. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803987.009
 27. Lewenstein, Barbara & Maria Theiss. 2018. „Obywatele w polityce nieinstytucjonalnej. Analiza działań alternatywnych grup i organizacji społecznych w sytuacji kryzysu ekonomicznego.” Pp. 151-190 in Obywatel na zielonej wyspie. Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu gospodarczego, edited by M. Theiss, A. M. Theiss, A. Kurowska, J. Petelczyc, B. Lewenstein. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
 28. Matynia, Elżbieta. 2016. „Zieleni się demokracja? Refleksje na marginesie Wiosny Arabskiej i nowych ruchów społecznych.” Pp. 79-102 in Nowa kultura polityczna, edited by J. Kołtan. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
 29. Melucci, Alberto. 1995. “The Process of Collective Identity.” Pp. 68-86 in Social Movements and Culture, edited by B. Johnston & B. Klandermans. Mineapolis & London: University of Minesota Press.
 30. Mider, Daniel. 2014. “Uczestnictwo w polityce jako korelat legitymizacji systemu politycznego
 31. w procesie transformacji ustrojowej - ilościowa analiza związków.” Pp.73-101 in Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, edited by J. Garlicki. Warszawa: Elipsa.
 32. Mider, Daniel. 2014b. “Wymiar społeczny konsolidacji demokracji w Polsce. Typologia postaw wobec systemu politycznego.” Pp. 37-53 in Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, edited by J. Garlicki. Warszawa: Elipsa.
 33. Offe, Claus. 1985. “New Social Movements: Challenging The Boundaries of Institutional Politics.” Social Research 52(4): 817-868. http://www.jstor.org/stable/40970399
 34. Offe, Claus.1995. „Nowe ruchy spoleczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej.” Pp. 212-225 in Władza i społeczeństwo. Antologia tekstow z zakresy socjologii polityki, edited by J. Szczupaczyński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 35. Plucińśki, Przemysław. 2014. „’Miasto to nie firma’ – dylematy i tożsamość polityczna miejskich ruchów społecznych we współczesnej Polsce.” Przegląd Socjologiczny 63(1): 137-170.
 36. Pluciński, Przemysław & Marek Nowak. 2017. „E Pluribus unum? Źródła i specyfika ruchów miejskich we współczesnej Polsce.” Przegląd Socjologiczny 66(3): 115-135.
 37. Polańska, Dominika V. 2014. „Motywacje osób niezinstytucjonalizowanego sektora społecznościowego.” Pp. 27-46 in Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, edited by G. Chimiak & K. Iwińska. Warszawa: Collegium Civitas & Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 38. Piotrowski, Grzegorz & Dominika V. Polańska. 2016. “Radical Urban Movements in Poland – the case of squatting.” Miscellanea Anthropologica et Sociologica 17(1): 53-69.
 39. Pobłocki, Kacper, Lech Mergler & Maciej Wudarski. 2013. Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu. Warszawa: Biblioteka Res Publiki Nowej.
 40. Lefebvre, Henri. 2012. „Prawo do miasta.” Praktyka Teoretyczna 5: 183-197. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.14
 41. Szacki, Jerzy. 1980. Spotkania z utopią. Warszawa: ISKRY.
 42. Touraine, Alain. 1995. „Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych.” Pp. 212-220 in Władza i społeczeństwo. Antologia tekstow z zakresy socjologii polityki, edited by J. Szczupaczyński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 43. Zielińska, Ewa & Anna Wilczyńska. 2019. „Miejskie autonomie jako laboratoria zarządzania przestrzenią w partnerstwie publiczno-społecznym – studium przypadku Otwartego Jazdowa w Warszawie.” Trzeci Sektor 45: 18-27. DOI: https://www.doi.org/10.26368/17332265-045-1-2019-1