'MEETING OF WATERS'? THE COMPLEX LANDSCAPE OF THE POLISH RIGHT TO THE CITY ACTIVISM

Main Article Content

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI

Abstract

For over a decade, the explosion of various forms of urban activism has been observed: so- called urban social movements or the right to the city (RTTC) movements actively participate in the realm of non-institutional politics. This trend has been observed both world-wide and in Europe, particularly in the countries of Central and Eastern Europe. Poland is also a clear example of this tendency. The paper presented aims to achieve two goals. First of all, it is based on desk research and offers a broad literature overview, indicating the main directions and results in urban activism research in Poland of the last 10 years. Recalling and discussing the broadest possible body of literature, with particular emphasis on Polish-language references, should be useful for international readers and researchers. Secondly, the paper attempts to synthesize these current research results, including the authors own research results, identifying the complexity of the field of urban activism. As a result, it points to various entities using the RTTC slogan in their social struggles, consequently identifying two main types of RTTC activism: radical and middle-class (petite bourgeoisie?) movements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
PLUCIŃSKI, P. (2020). ’MEETING OF WATERS’? THE COMPLEX LANDSCAPE OF THE POLISH RIGHT TO THE CITY ACTIVISM . Society Register, 4(4), 105-128. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.4.05
Section
Articles
Author Biography

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI, Adam Mickiewicz University, Poznan

Przemysław Pluciński is assistant professor of sociology at the Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland.

References

 1. Aalbers, Manuel B. 2016. The financialization of housing: A political economy approach. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315668666
 2. Baranowski, Mariusz. 2011. “The Property Rights Theory Approach From A Socio-Economic Viewpoint.” Studia Historiae Oeconomicae 28-29: 3-16.
 3. Baranowski, Mariusz. 2016. “Kryzys społeczeństwa kapitalistycznego a (nowa) kwestia miejska.” [The Crisis of Capitalist Society and the (New) Urban Question] Kultura i Społeczeństwo 60(2): 19-33.
 4. Błoszyk, Kuba. 2012. “Nietypowa przejażdżka po miejscach, o których nie mówi się w Poznaniu.” [An Unusual Ride Around Places in Poznań Not Talked About] Retrieved May 20, 2020 (http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/nietypowa-przejazdzka-po-miejscach-o-ktorych-nie-mowi-sie-w,1296007,artgal,t,id,tm.html).
 5. Bojarski, Piotr & Seweryn Lipoński. 2014. „Będą o mnie pisać jak o Cyrylu Ratajskim. Wywiad z Ryszardem Grobelnym.” [They Will Write About Me Like They Did About Cyril Ratajski: An Interview with Ryszard Grobelny] Retrieved May 20, 2020 (https://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,17079516,Grobelny__Beda_o_mnie_pisac_jak_o_Cyrylu_Ratajskim.html).
 6. Brenner, Neil, ed. 2014. Implosions/explosions. Towards a study of planetary urbanization. Berlin: Jovis.
 7. Brenner, Neil & Nik Theodore. 2002. “Cities and the geographies of ‘actually existing neoliberalism’.” Antipode 34(3): 349-379. https://doi.org/10.1111/1467-8330.00246
 8. Brenner, Neil & Nik Theodore. 2005. “Neoliberalism and the urban condition.” City 9(1): 101-107. https://doi.org/10.1080/13604810500092106
 9. Brenner, Neil. 2013. “Theses on urbanization.” Public culture 25(1)69: 85-114. https://doi.org/10.1215/08992363-1890477
 10. Castells, Manuel. 1977. The urban question: A Marxist approach. London: Edward Arnold.
 11. Castells, Manuel. 1978. “Collective consumption and urban contradictions in advanced capitalism.” Pp. 15-36 in City, Class and Power. London: Palgrave.
 12. Ciszewski, Piotr. 2014. “Warszawa – strefa łamania praw lokatorów.” [Warsaw – A Tenants’ Rights Violation Zone] Pp. 173-177 in Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia [Activism, Urban Politics, Experiences], edited by Ł. Bukowiecki, M. Obarska and X. Stańczyk. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Czarnota Katarzyna & Grzegorz Piotrowski. 2018. “Social containers as a tool of social and spatial segregation.” Studia Krytyczne/Critical Studies 6: 97-119.
 14. Czarnota, Katarzyna. 2014. “‘Prawo do miasta’ i polityka wysiedleń.” [The Right to the City and the Politics of Displacement”] Le Monde Diplomatique. Edycja Polska 103(9): n.p.
 15. Domaradzka, Anna. 2018. “Urban social movements and the right to the city: An introduction to the special issue on urban mobilization.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 29(4): 607-620. https://doi.org/10.1007/s11266-018-0030-y
 16. Domaradzka, Anna. 2019. “The Un-equal Playground: Developers and Urban Activists Struggling for the Right to the City.” Geoforum. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.01.013
 17. Drozdowski, Rafał. 2011. “Lepsza sfera publiczna – bezdyskusyjny postulat pod dyskusję.” [A Better Public Sphere: An Indisputable Postulate for Discussion] Pp. 117-127 in O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń [On the Urban Public Sphere: Citizenship and Spatial Conflicts], edited by M. Nowak and P. Pluciński. Kraków: ha!art.
 18. Erbel, Joanna. 2014. “Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego.” [Urban Movements as a New Form of Social Engagement] Władza sądzenia [The authority of the court] 4: 36-47.
 19. Filar, Przemysław. 2012. “Zrównoważony transport.” [Sustainable Transport] Pp. 113-132 in Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej [The City in Action: Sustainable Transport from a Grassroots Perspective], edited by P. Filar & P. Kubicki. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 20. Forrest, Ray S. 1991. “The Privatization of Collective Consumption.” Pp. 179-193 in Urban Life in Transition, edited by M. Gottdiener & C. Pickvance. Newbury Park: SAGE Publications Ltd.
 21. Gądecki, Jacek & Paweł Kubicki. 2014. “Polityki miejskie.” [Urban Politics] Politeja 27: 135-156. 10.12797/Politeja.11.2014.27.07
 22. Głaz, Jakub. 2017. “Mieszczanin obywatelem.” [The Petit Bourgeois as Citizen] Kronika Miasta Poznania 4: 137-146.
 23. Gottdiener, Mark, Randolph Hohle, & Colby King. 2019. The new urban sociology. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429244452
 24. Gottdiener, Mark. 2010. The social production of urban space. Austin: University of Texas Press.
 25. Grzechnik, Joanna. 2018. Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy. [The Role of New Media in the Activization of Local Communities Exeplified by Urban Movements in Kraków—Case study: The Kraków Smog Alarm] Gdańsk: Wydawnictwo ToC, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
 26. Grzechnik, Joanna. 2019. “O różnorodności ruchów miejskich w Polsce.” [On the diversity of urban movements in Poland] Zarządzanie Publiczne [Public Administration] 45(1): 77-95. http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.19.006.9947
 27. Hardy, Jane. 2009. Poland’s new capitalism. London: Pluto Press.
 28. Harvey, David. 2003. “The right to the city.” International Journal of Urban and Regional Research 27(4): 939-941. https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x
 29. Harvey, David. 2007. “Neoliberalism and the City.” Studies in Social Justice 1(1): 2-13. https://doi.org/10.26522/ssj.v1i1.977
 30. Harvey, David. 2012. Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. London: Verso.
 31. Jacobsson, Kerstin. 2016. “Introduction: The Development of Urban Movements in Central and Eastern Europe.” Pp. 1-32 in Urban grassroots movement in Central and Eastern Europe, edited by K. Jacobsson. New York: Routledge.
 32. Jedlicki, Jerzy. 1991. „Proces przeciwko miastu.” [Trial Against the City] Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja [Secondary Texts: Theory of Literature, Criticism, Interpretation] 5(11): 5-24.
 33. Juskowiak, Piotr. 2015. “Wywłaszczająca urbanizacja. Miejski marksizm wobec problemu akumulacji pierwotnej.” [Expropriative Urbanization: Urban Marxism Versus the Problem of Primary Accumulation] Praktyka teoretyczna 16: 78-113. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.3
 34. Kajdanek, Katarzyna. 2012. Suburbanizacja po polsku. [Polish Suburbanization] Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 35. Kostka, Joanna & Katarzyna Czarnota. 2017. “Modes of knowledge production in the study of radical urban movements.” Interface: a journal for and about social movements” 9(1): 368-388.
 36. Kowalewski, Maciej. 2013. “Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich.” [The Organization of Urban Activism in Poland: The Urban Movements Congress] Social Space Journal 6(2): 99-126.
 37. Kowalewski, Maciej. 2016. Protest miejski: przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. [The Urban Protest: Spaces, Identities and Practices of Dissatisfied Urban Citizens] Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 38. Krysiński, Dawid, Aneta Uss-Lik, & Barbara Szczepańska. 2020. “Od miasta dla samochodów do zielonej oazy? Partycypacyjny model polityki miejskiej a kształtowanie się grup interesu.” [From the city for cars to a green oasis? The participatory model of urban policy and the formation of interest groups] Studia Socjologiczne 2(237): 83-110. DOI: https://www.doi.org/10.24425/sts.2020.132463
 39. Kubicki, Paweł. 2011. “Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie.” [The New Petite Bourgeoisie–New Actors on the Urban Stage] Przegląd Socjologiczny 60(2-3): 203-227.
 40. Kubicki, Paweł. 2016a. “Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe?” [Polish Urban Movements: Political or Cultural?] Przegląd Socjologiczny 65(1): 65-79.
 41. Kubicki, Paweł. 2016b. Wynajdywanie miejskości: Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. [Invented Urbanity: The Polish Urban Question from a Longue Duree Perspective] Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 42. Kubicki, Paweł. 2019. “Ruchy miejskie w Polsce. Dekada doświadczeń.” [Urban Movements in Poland: A Decade of Experiences] Studia Socjologiczne 234(3): 5-30. DOI: https://www.doi.org/10.24425/sts.2019.126150
 43. Kurnicki, Karol. 2014. “(Nowe) ruchy miejskie w Polsce – w stronę socjologicznego opisu.” [(New) Urban Movements in Poland: Towards a Sociological Description] Trzeci Sektor 31: 12-24.
 44. Kusiak, Joanna & Wojciech Kacperski. 2013. „Kioski z wódką i demokracją. Historia polityczna warszawskich ‘kawiarni obywatelskich’ jako miejsc kształtowania się nowych ruchów miejskich i reprodukcji podziałów społecznych.” [Kiosks and Democracy: The Political History of Warsaw ‘Citizens’ Cafes’ as Places for the Formation of New Urban Movements and the Reproduction of Social Divisions] Kultura i Społeczeństwo 2: 67-89.
 45. Kusiak, Joanna. 2018. Chaos Warszawa: porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu. [Chaos Warsaw: The Spatial Order of Polish Capitalism] Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 46. Kusiak, Joanna. 2019. “Legal Technologies of Primitive Accumulation: Judicial Robbery and Dispossession by Restitution in Warsaw.” International Journal of Urban and Regional Research 43(4): 649-665.
 47. Lefebvre, Henri. 2000. “The Right to the City.” Pp. 147-159 in Writings on Cities. Oxford: Blackwell Publishers.
 48. Lefebvre, Henri. 2003. The Urban Revolution. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.
 49. Lewenstein, Barbara. 2020. “Urban Movements in the process of legitimation of liberal democracy: analysis of the activities of alternative groups and civil organisations at a time of European crisis.” Society Register 4(4): 49-68. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.4.02
 50. Lowe, Stuart. 1986. Urban social movements. The City After Castells. Houndmills–London: Macmillan International Higher Education.
 51. Łuczak, Katarzyna. 2013. “Nowe ruchy miejskie na przykładzie ruchu społecznego ‘Szacunek dla Łodzi.’ Tożsamość aktorów a skuteczność działań w ruchu w wymiarze realnym i wyobrażonym.” [New Urban Movements as Exemplified by the ‘Respect for Łódź’ Social Movement: Actor Identity and Effectiveness of Actions in Real and Imagined Dimensions] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 47: 105-118.
 52. Łuczak, Katarzyna. 2015. “Ruchy miejskie w poszukiwaniu wartości i idei kluczowych dla rozwoju miast.” [Urban Movements in Search of Values and Key Ideas for Urban Growth] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 54: 159-175.
 53. Madden, David J. 2012. “City becoming world: Nancy, Lefebvre, and the global–urban imagination.” Environment and Planning D: Society and Space 30: 772 – 787.
 54. Marcuse, Peter. 2009. “From critical urban theory to the right to the city.” City 13(2-3): 185-197. https://doi.org/10.1080/13604810902982177
 55. Mayer, Margit. 2000. “Social movements in European cities: transitions from the 1970s to the 1990s.” Pp. 131-152 in Cities in contemporary Europe, edited by A. Bagnasco. Cambridge: Cambridge University Press.
 56. McCann, Eugene J. 2002. “Space, citizenship, and the right to the city: A brief overview.” GeoJournal 58(2/3): 77-79. https://www.jstor.org/stable/41147753
 57. Mergler, Lech. 2008. Poznań konfliktów: rejestracja, opis, diagnoza wybranych konfliktów lokalnych. [Conflicted Poznań: A Registry, Description and Diagnosis of Selected Local Conflicts] Poznań: Stowarzyszenie „Lepszy Świat”.
 58. Mergler, Lech. 2011. “Konflikty o przestrzeń a stan demokracji miejskiej na wybranych przykładach w Poznaniu.” [Conflicts Over (Urban) Space and the State of Urban Democracy, Using Selected Examples in Poznań] Pp. 163-182 in O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskośc i konflikty o przestrzeń [On the Urban Public Sphere: Citizenship and Spatial Conflicts], edited by M. Nowak & P. Pluciński. Kraków: ha!art.
 59. Mergler, Lech. 2014. “O ruchach miejskich, czyli dla kogo jest miasto?” [On Urban Movements: Who Is the City For?] Pp. 89-93 in Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia [The On-Demand City: Activism, Urban Politics, Experiences], edited by Ł. Bukowiecki, M. Obarska, & X. Stańczyk. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 60. Mergler, Lech. 2018. Trzy fale miejskiego aktywizmu. [Three Waves of Urban Activism] Retrieved May 20, 2020 (https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2018/09/lech_mergler-trzy_fale_aktywizmu_miejskiego.pdf).
 61. Nowak, Marek. 2020. The Right to the City on Various Scales. Society Register 4(4): 7-48. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.4.01
 62. Offe, Claus. 1985. “New social movements: challenging the boundaries of institutional politics.” Social Research 52(4): 817-868. https://www.jstor.org/stable/40970399
 63. Piotrowski, Grzegorz & Mats Lundstedt. 2016. “Right-to-the-city movements in Poland: A new opening for grassroots mobilizations.” Pp. 199-212 in Social Movements in Central and Eastern Europe. A Renewal of Protest and Democracy, edited by G. Pleyers & I. Sava. București: Editura Universității din București.
 64. Plaza, Beatriz. 2000. “Evaluating the influence of a large cultural artifact in the attraction of tourism: the Guggenheim Museum Bilbao case.” Urban Affairs Review 36(2): 264-274. https://doi.org/10.1177/10780870022184859
 65. Pluciński, Przemysław. 2016. “Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego.” [What Urban Democracy? The Case of The Alternative Society Movement] Nowa Krytyka 36: 133-150.
 66. Pluciński, Przemysław & Marek Nowak. 2017. “E pluribus unum? Źródła i specyfika ruchów miejskich we współczesnej Polsce.” [E Pluribus Unum? Sources and Specifics of Urban Movements in Contemporary Poland] Przegląd Socjologiczny 66(3): 115-135.
 67. Pluciński, Przemysław. 2014a. “‘Miasto to nie firma!’ Dylematy i tożsamość polityczna miejskich ruchów społecznych we współczesnej Polsce.” [‘A City is Not a Company!’ Dilemmas and the Political Identity of Urban Social Movements in Contemporary Poland] Przegląd Socjologiczny 63(1): 137-170.
 68. Pluciński, Przemysław. 2014b. “O roszczeniach pozaparlamentarnej (post?)polityki. Przypadek miejskich ruchów społecznych w Polsce.” [On the Entitlements of Post-parliamentary Politics: The Case of Urban Social Movements in Poland] Władza Sądzenia 3: 67-76.
 69. Pluciński, Przemysław. 2018. “Forces of altermodernization: Urban social movements and the new urban question in contemporary Poland.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 29(4): 653-669. https://doi.org/10.1007/s11266-018-0007-x
 70. Pluciński, Przemysław. 2020a. “Anarchistyczne ruchy miejskie w Polsce. Próba wieloaspektowej charakterystyki.” [Anarchist Urban Movements in Poland: An Attempt at Multi-Faceted Analysis] Pp. 48-77 in Aktywizmy miejskie, edited by B. Lewenstein, A. Gójska, & E. Zielińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 71. Pluciński, Przemysław. 2020b. “Henri Lefevbre’s second life. The real utopia of the right to the city in contemporary Poland.” History of European Ideas 1-15. https://doi.org/10.1080/01916599.2020.1761649
 72. Pluciński, Przemysław. 2020c. “Kontrdyskursy anarchistyczne. Przyczynek do analizy anarchistycznej sfery kontrpublicznej.” [Anarchist Counter-discourses. A Contribution to the Analysis of the Urban Counterpublics] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 72: 133-148. http://dx.doi.org/10.18778/0208-600X.72.08
 73. Pobłocki, Kacper & Lech Mergler. 2010. “Nic o nas bez nas: polityka skali a demokracja miejska.” [Nothing About Us Without Us: Politics of Scale and Urban Democracy] Res Publica Nowa 19: 6-14.
 74. Pobłocki, Kacper. 2011. “Prawo do miasta i ruralizacja świadomości we współczesnej Polsce.” [Right to the City and the Ruralization of Consciousness in Contemporary Poland] Pp. 129-146 in O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń [On the Urban Public Sphere: Citizenship and Spatial Conflicts], edited by M. Nowak & P. Pluciński. Kraków: ha!art.
 75. Pobłocki, Kacper. 2012. “Magma Ruchów Miejskich.” [The Magma of Urban Movements] Res Publica Nowa 19. Retrieved May 20, 2020 (https://publica.pl/teksty/magma-ruchow-miejskich-32603.html).
 76. Pobłocki, Kacper. 2014a. “Gentryfikacja, własność i polski kapitalizm polityczny.” [Gentrification, Ownership and Polish Political Capitalism] Politeja 11(27): 157-177.
 77. Pobłocki, Kacper. 2014b. “Nowa dekada, nowe miasto?” [A New Decade, A New City?] Pp. 53-61 in Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia [The On-Demand City: Activism, Urban Politics, Experiences], edited by Ł. Bukowiecki, M. Obarska, & X. Stańczyk. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 78. Pokrzywa, Anna, Magda Prokopczuk, & Elżbieta Tarkowska. 2017. “Społeczny i kulturowy wymiar nowych inicjatyw miejskich na przykładzie dzielnicy Ochota: problemy społeczne, aktywność, kultura.” [The Social and Cultural Dimension of New Initiatives As Exemplified by the Ochota District: Social Problems, Activities, Culture] Pp. 34-73 in Miasto na dyplomach. Szkoła prof. Elżbiety Tarkowskiej [The City in Diplomas: The School of Prof. Elżbieta Tarkowska], edited by M. Cobel-Tokarska, A. Pokrzywa, & M. Prokopczuk. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 79. Polanska, Dominika V. 2010. “Gated communities and the construction of social class markers in postsocialist societies: The case of Poland.” Space and Culture 13(4): 421-435.
 80. Polanska, Dominika V. 2020. “Going against institutionalization: New forms of urban activism in Poland.” Journal of Urban Affairs 42(2): 176-187. https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1422982
 81. Polanska, Dominika V. & Grzegorz Piotrowski. 2015. “The transformative power of cooperation between social movements: Squatting and tenants’ movements in Poland.” City 19(2-3): 274-296. https://doi.org/10.1080/13604813.2015.1015267
 82. Purcell, Mark. 2002. “Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant.” GeoJournal 58(2-3): 99-108. https://doi.org/10.1023/B:GEJO.0000010829.62237.8f
 83. Purcell, Mark. 2008. Recapturing democracy: Neoliberalization and the struggle for alternative urban futures. London–New York: Routledge.
 84. Rek-Woźniak, Magdalena. 2017. “‘Anatomia ambicji’ a polityka publiczna. Cztery wątki debaty o miejskich megaprojektach.” [The ‘Anatomy of Ambition’ and Public Politics – Four Topics of Debate About Urban Megaprojects] Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 37(2): 117-137.
 85. Sagan, Iwona. 2000. Miasto–scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. [The City – A Scene of Conflict and Cooperation: The Development of Cities in Light of the Urban Regime] Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 86. Sagan, Iwona. 2016. “Młoda demokracja a neoliberalna polityka miejska.” [Young Demoracy and Neoliberal City Politics] Przegląd Socjologiczny 65(1): 9-26.
 87. Siemieniako, Beata. 2017. Reprywatyzując Polskę: historia wielkiego przekrętu. [Reprivatizing Poland: A History of the Great Con] Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 88. Sinewali, Veronika. 2010. Gentryfikacja. Lokatorzy w ogniu wojny lokalnej. [Gentrification: Tenants in the Line of Fire in Local War] Poznań: Oficyna Wydalnicza „Bractwo Trojka”.
 89. Skórzyńska, Agata. 2017. Praxis i miasto: Ćwiczenia z kulturowych badań angażujących. [Praxis and the City: Exercises in cultural engagement studies] Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 90. Sowada, Tomasz & Jacek Kotus. 2015. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania [The Role of Local Associations in the Process of Social Participation in Urban Administration: The Example of Poznań] Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 91. Sowada, Tomasz. 2019. Ruchy miejskie w działaniu. Oblicza partycypacji. [Urban Movements in Action: The Faces of Participation] Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 92. Śpiewak, Jan. 2015. “Ruchy miejskie: czyli potyczki o władzę w polu inteligencji w kontekście przemian systemu neoliberalnego.” [Urban Movements, or Skirmishes Over Power in the Field of Intelligence in the Context of Transformation in the Neoliberal System] Kultura Współczesna 4(87): 80-91.
 93. Śpiewak, Jan. 2016. “Ruchy miejskie uczą biznes nowoczesności.” [Urban Movements Teach Business To Be Modern] Studia Pedagogiczne LXIX: 159-171.
 94. Śpiewak, Jan. 2017. Ukradzione miasto: kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej. [The Stolen City: Behind the Scenes of the Reprivatization Scandal] Warszawa: Wydawnictwo Arbitror.
 95. Stephens, Mark, Martin Lux, & Petr Sunega. 2015. “Post-socialist housing systems in Europe: Housing welfare regimes by default?” Housing studies 30(8): 1210-1234. https://doi.org/10.1080/02673037.2015.1013090
 96. Tezy dla kierunku rozwoju miasta Poznania. 2010. [Theses for the Development for the City of Poznań] Retrieved May 20, 2020 (https://www.rozbrat.org/publicystyka/sprawy-lokalne/806-tezy-dla-kierunku-rozwoju-miasta-poznania).
 97. Tezy miejskie. 2015. [Urban theses] Retrieved May 20, 2020 (https://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie-spis/urban-theses).
 98. Tsenkova, Sasha & Dominika V. Polanska. 2014. “Between state and market: housing policy and housing transformation in post-socialist cities.” GeoJournal 79(4): 401-405. https://doi.org/10.1007/s10708-014-9538-x
 99. Uitermark, Justus, Walter Nicholls, & Maarten Loopmans. 2012. “Cities and social movements: theorizing beyond the right to the city.” Environment and Planning A: Economy and Space 44(11): 2546-2554. https://doi.org/10.1068/a44301
 100. Urbański, Jarosław. 2002. Globalizacja a konflikty lokalne. [Globalization and Local Conflicts] Poznań: Federacja Anarchistyczna (Poznań: Anarchist Federation).
 101. Urbański, Jarosław. 2011a. “Co to są problemy miejskie? Po Kongresie Ruchów Miejskich.” [What are Urban Problems? After the Urban Movements Congress] Retrieved May 20, 2020 (https://www.rozbrat.org/publicystyka/aktywizm/2517-co-to-sa-problemy-miejskie-po-kongresie-ruchow-miejskich).
 102. Urbański, Jarosław. 2011b. “Fabryka versus agora. Szkic z ekonomii politycznej miasta.” [The Factory vs. the Agora. A sketch of the political economy of the city] Pp. 239-258 in O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń [On the Urban Public Sphere: Citizenship and Spatial Conflicts], edited by M. Nowak & P. Pluciński. Kraków: ha!art.
 103. Żakowska, Marta. 2013. “Ruchy miejskie a tradycja ruchów społecznych.” [Urban Movements and the Tradition of Social Movements] Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych 3(10): 15-17.
 104. Żuk, Piotr. 2018. “‘A city is not a company, a flat is not a commodity’: urban movements and defenders of tenants’ rights in Poland.” Social Movement Studies 17(2): 251-255.
 105. https://doi.org/10.1080/14742837.2017.1401455