ELSEVIER’S SLAVES: THE WASHINGTON CONSENSUS IN THE SOCIAL SCIENCES?

Main Article Content

TADEUSZ KLEMENTEWICZ

Abstract

This paper investigates the mechanisms of subordinating the system of science and higher education to the needs of boosting capital in the conditions of a new business model characteristic of neoliberal capitalism. The author uses as a theoretical framework of critical studies of science and higher education systems developed in Poland by Krystian Szadkowski based on political economy (Simon Marginson and Gigi Roggero). The weakness of the recently implemented reform of Polish education, the essence of which is making the status of ‘scientist’ dependent on publication in high-ranking journals belonging to publishing corporations’ oligopoly, is that the natural and technical disciplines have been places on an equal evaluation footing with social sciences and humanities. This practice impoverishes the educational and critical functions of humanities, impoverishes the research questions, impoverishes the research methodology, and consequently, their cognitive values. The assessment of the quality of a social researcher’s work, to be reliable, should include several other components—the presence of an “invisible university” in international networks (e.g. measured by selected citation indicators), but also problematization and interpretative innovation, as well as an original contribution to the achievements of the discipline. Monographs mainly document this. Qualitative expert assessment is required for evaluation. Therefore, the publication of monographs in reputable Polish and foreign publishing houses should become a showcase of the Polish social researcher, rather than contributing journal papers. In the paper, the author synthesizes his various analyses of contemporary capitalism and the role that science and the research and development sector play in accumulating capital.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KLEMENTEWICZ, T. (2020). ELSEVIER’S SLAVES: THE WASHINGTON CONSENSUS IN THE SOCIAL SCIENCES?. Society Register, 4(4), 183-208. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.4.09
Section
Articles
Author Biography

TADEUSZ KLEMENTEWICZ, University of Warsaw

Tadeusz Klementewicz is professor of political science at the Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, Poland.

References

 1. Czapnik, Sławomir. 2012. „Czterej jeźdźcy apokalipsy polskiej nauki: utowarowienie, technokratyzacja, alienacja, konformizm.” Pp. 73-96 in Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, edited by P. Żuk. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 2. Deaton, Angus. 2016. Wielka ucieczka. Zdrowie, bogactwo i źródła nierówności. Warsaw: PWN.
 3. Finer, Samuel E. 1997. The History of Government from the Earliest Times, 3 volumes. Oxford, New York: Oxford University Press.
 4. Hartman, Jan. 2016. “Skąd się biorą wielcy ludzie?” Polityka 38: n.p. Retrieved September 10, 2020 (https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1675490,1,skadsie-biora-wielcy-ludzie.read).
 5. Hartman, Jan. 2017. Polityka. Władza i nadzieja. Warsaw: Wydawnictwo Agora SA.
 6. Gdula, Maciej & Lech Nijakowski. 2014. „Wprowadzenie.” Pp. 5-20 in Oprogramowanie rzeczywistości społecznej, edited by M. Gdula & L. Nijakowski. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 7. Ilkowski, Filip. 2017. Capitalist Imperialism in Contemporary Theoretical Frameworks. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang GmbH.
 8. Ingham, Geoffrey. 2011. Kapitalizm. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 9. Kaczmarek, Bohdan. 2003. „Polityka–problem władzy czy problem własności. Własność jako przesłanka władzy.” Pp. 127-152 in Metafory polityki, Vol. 2, edited by B. Kaczmarek. Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa.
 10. Karwat, Mirosław. 2018. „O niezbędnym dopełnieniu optyki kratycznej w naukach o polityce.” Pp. 61-98 in Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, edited by S. Sulowski. Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa.
 11. Klementewicz, Tadeusz. 2017. Understanding Politics. Theory, Procedures, Narratives. Frankfurt am Main, Bern,
 12. Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang GmbH.
 13. Klementewicz, Tadeusz. 2019. Kapitalizm na rozdrożu. Obłęd zysku czy odpowiedzialny rozwój. Warsaw: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 14. Kmita, Jerzy. 1973. “The Methodology of Sciences as a Humanist Discipline.” Dialectics and Humanism 1(1): 179-189.
 15. Kmita, Jerzy. 1980. Z problemów epistemologii historycznej. Warsaw: PWN.
 16. Kozyr-Kowalski, Stanisław. 2005. Uniwersytet a rynek. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 17. Kwiek, Marek et al. 2016. Projekt założeń do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 18. Lorenzi, Jean-Herve & Mickael Berrebi. 2019. Przyszłość naszej wolności. Czy należy rozmontować google`'a i kilku innych? Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 19. Nowak, Leszek. 1980. The Structure of Idealization. Towards a Systematic Interpretation of the Marxian Idea of Science. Dortrecht, Boston, London: Reidel.
 20. Mazzucato, Mariana. 2016. Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.
 21. Mencwel, Andrzej. 2019. Przedwiośnie czy potop? Nowe krytyki postaw polskich. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 22. Morawski, Witold. 2001. Socjologia ekonomiczna. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Ollman, Bertell. 2015. “What is Political Science? What Should it Be?” International Critical Thought 5(3): 362-367. https://doi.org/10.1080/21598282.2015.1065379
 24. Piketty, Thomas. 2015. Kapitał w XXI wieku. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 25. Pierzchalski, Filip. 2017. Political Leadership in Morphogenetic Perspective. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang GmbH.
 26. Rodrik, Dani. 2019. Rządy ekonomii. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Smil, Vaclav. 2016. Tworzenie bogatego świata. Perspektywy w ekonomii, przemyśle, środowisku. Warsaw: PWN.
 28. Suber, Peter. 2014. “Praface.” Pp. ix-xi in Open Access and the Humanities: Contexts, Controversies and the Future, edited by M. P. Eve. Cambridge: Cambridge University Press.
 29. Sztompka, Piotr. 2012. „Dziesięć tez o socjologii.” Nauka 4: 7-15.
 30. Szymański, Władysław. 2011. Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej? Warsaw: Difin.
 31. Theil, Stefan. 2012. „Jak to robią Niemcy?” Scientific American, Świat Nauki 11: n.p.
 32. Theroux, Paul. 2017. Głębokie Południe. Cztery pory roku na głuchej prowincji. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 33. Tilman, Rick. 1974. ““Apology and Ambiguity: Adolf Berle on Corporate Power.”” Journal of Economic Issues 8(1): 111-126. https://doi.org/10.1080/00213624.1974.11503165
 34. Tittenbrun, Jacek. 2011. Economy in Society: Economic sociology revisited. Newcastle upon Tyre: Cambridge Scholars Publishing.
 35. Topolski, Jerzy. 1990. “Historical explanation in historical materialism.” Pp. 61-84 in Narration and Explanation. Contributions to the methodology of the Historical Research, edited by J. Topolski. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi.
 36. Tuchańska, Barbara. 2012. Dlaczego prawda? Prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności. Warsaw: Poltext.
 37. Warczok, Tomasz & Tomasz Zarycki. 2016. Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 38. Wilkin, Jerzy. 2005. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 39. Williams, William A. 2009. The Tragedy of American Diplomacy. New York, London: W.W. Norton.
 40. Zalewski, Tomasz. 2019. „Drabina z powyłamywanymi szczeblami.” Polityka 3.04-9.04.2019.