NEGOTIATED MASCULINITIES. TRANS MEN’S ATTITUDES TOWARD DOMINANT NOTIONS OF MASCULINITY IN POLAND AND THE UNITED STATES
PDF

Keywords

trans masculinity, Poland, USA, hegemonic masculinity, identity, gender socialization

Abstract

The paper is based on a qualitative research project carried out in Poland and the United States. It intends to compare the attitudes of trans men toward dominant notions of masculinity in their respective countries. Focusing on people who had been recognized as female at birth but whose experienced gender is male, the paper addresses their definitions of masculinity, attitudes toward accomplishing socially acknowledged patterns of maleness and re-defining their gender identity. For this purpose, the study compares the ways in which dominant models of masculinity are conceptualized by the research participants, their childhood socialization to locally and globally defined gender roles, the cultural context they grew up in, and its influence on negotiating one’s own gender identity. As a result, conclusions from the study present a comparison of Polish and US trans men’s efforts to negotiate personal and social identity in light of dominant masculine ideals (e.g., their potential reworking, acceptance, and rejection of various elements of those ideals and explore how alternative notions of masculinity shape different experiences of female-to-male transition in both countries.

https://doi.org/10.14746/sr.2021.5.1.02
PDF

Funding

Fulbright Foundation

References

Anderson, Eric. 2009. Inclusive masculinity: the changing nature of masculinities. New York: Routledge.

Arcimowicz, Krzysztof. 2003. Obraz mężczyzny w polskich mediach: prawda, fałsz, stereotyp. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bettcher, Talia M. 2009. “Trans Identities and First-Person Authority.” Pp. 98–120 in ‘You’ve Changed’: Sex Reassignment and Personal Identity, edited by L. J. Shrage. Oxford: Oxford University Press.

Bieńkowska, Małgorzata. 2012. Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego system płci. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Bridges, Tristan & C. J. Pascoe. 2014. “Hybrid Masculinities: New Directions in the Sociology of Men and Masculinities.” Sociology Compass 8(3): 246–258. https://doi.org/10.1111/soc4.12134

Charmaz, Kathy. 1995. “Grounded theory.” Pp. 27–49 in Rethinking methods in psychology, edited by J. Smith, R. Harré, & L. Langenhove. London: SAGE.

Charmaz, Kathy. 2006. Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage Publications.

Connell, R. 1995. Masculinities. Berkeley, CA: University of California Press.

Connell, R. 2016. “Masculinities in the global perspective: hegemony, contestation, and changing structures of power.” Theory and Society 45(4): 303–318. DOI:10.1007/s11186-016-9275-x.

Cromwell, Jason. 1999. Transmen and FTMs: Identities, Bodies, Genders and Sexualities. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Devor, Aaron. 1997. FtM: Female to Male Transsexuals in Society. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Fidelis, Małgorzata. 2010. Women, Communism and Industrialization in Postwar Poland. Cambridge, NY: Cambridge University Press.

Fuszara, Małgorzata, ed. 2008. Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Gibbs, Graham R. & Celia Taylor. 2010. “How and what to code.” Online QDA Web Site. Retrieved September 1, 2020 (http:// onlineqda.hud.ac.uk/Intro_QDA/how_what_to_code.php).

Gilmore, David. 1990. Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity. New Haven, CT: Yale University Press.

GUS. 2015. Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny: Warszawa. https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/struktura-narodowo-etniczna-jezykowa-i-wyznaniowa-ludnosci-polski-nsp-2011,22,1.html#

Haywood, Chris & Mairtin Mac an Ghaill, M. 2003. Men and Masculinities: Theory, Research and Social Practice. Buckingham, UK: Open University Press.

Hearn, Jeff. 1992. Men in the public eye: the construction and deconstruction of public men and public patriarchies. Critical studies on men and masculinities. Vol. 4. London & New York: Routledge.

Hearn, Jeff. 1998. The violences of men: how men talk about and how agencies respond to men’s violence to women. London: SAGE.

Hearn, Jeff. 2015. Men of the world genders, globalizations, transnational times. London & Thousand Oaks, CA: SAGE.

heinz m. 2016. Entering Transmasculinity: The Inevitability of Discourse. Bristol and Chicago: Intellect Ltd.

Keff-Umińska, Bożena. 2009. „Odzyskać traktory.” Pp. 14–27 in Kobiety w czasach przełomu 1989-2009. Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy Wschodnie, Ukraina, edited by A. Grzybek. Warszawa: Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla.

Kimmel, Michael. 1992. Against the Tide: Pro-Feminist Men in the U.S., 1776–1990. Boston, MA: Beacon Press.

Kimmel, Michael. 2010. Misframing Men: The Politics of Contemporary Masculinities. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Kimmel, Michael. 2013. Angry White Men. American Masculinity at the End of an Era. New York: Nation Books.

Kłonkowska, Anna. 2017. Płeć: dana czy zadana? Strategie negocjacji (nie)tożsamości transpłciowej w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kłonkowska, Anna. 2018. “Masculinity: Assigned– Reassigned–Socially Constructed: The Social Reception of Trans Masculinity in Poland.” Men and Masculinities 21(2): 210-229. DOI: 10.1177/1097184X16658760.

Kluczyńska, Urszula. 2009. Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kluczyńska, Urszula. 2017. Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Kotula, Dean. 2002. The Phallus Palace: Female to Male Transsexuals. Los Angeles, CA: Alyson Publications.

Lewis, C. S. 1986. “The Necessity of Chivalry.” Pp. 1–6 in Present Concerns: Essays by C.S. Lewis, edited by W. Hooper. London: Fount Paperbacks.

McCaughey, Martha. 2012. The Cavemen Mistique: Pop-Darvinism and the Debates over Sex, Violence and Science. New York: Routledge.

Melosik, Zbyszko. 2006. Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mills, Jane, Ann Bonner, & Karen Francis. 2006. “The Development of Constructivist Grounded Theory.” International Journal of Qualitative Methods 5(1): 25–35. DOI:10.1177/160940690600500103.

Noble, Jean B. 2006. Sons of The Movement: FtMs Risking Incoherence on a Post-Queer Cultural Landscape. Toronto: Women’s Press.

Rosin, Hanna. 2012. The End of Men: And the Rise of Women. New York: Riverhead Books – The Penguin Books.

Rubin, Henry. 2003. Self-made Men: Identity and Embodiment Among Transsexual Men. Nashville, TN: Vanderbilt University Press.

Śmieja, Wojciech. 2016. Hegemonia i trauma Literatura wobec dominujących fikcji męskości. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Stańczak-Wiślicz, Katarzyna. 2013. „Traktorzystka – o potędze wizerunku.” Teksty Drugie 3: 150-163.

Suwada, Katarzyna & Lars Plantin. 2014. “On Fatherhood, Masculinities, and Family Policies in Poland and Sweden – a Comparative Study.” Polish Sociological Review 4(188): 509-524.

Suwada, Katarzyna. 2017. „Męskości opiekuńcze. Zaangażowanie w ojcostwo a rekonstrukcja modeli męskości.” Miscellanea Anthropologica et Sociologica 18(2): 77–90.

Toniak, Ewa. 2008. Olbrzymki: kobiety i socrealizm. Kraków: Korporacja Ha!art.

Wojnicka, Katarzyna. 2011. “Reconstructing men and masculinity a la polonaise.“ Pp. 71–83 in Men and masculinities around the world. Transforming men’s practices, edited by E. Ruspini, J. Hearn, B. Pease, & K. Pringle. New York: Palgrave Macmillan.

Wojnicka, Katarzyna. 2016. “Masculist groups in Poland. Aides of mainstream antifeminism.” International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 5(2): 36–49.