THE ‘RIGHT TO THE CITY’ ON VARIOUS SCALES

Main Article Content

MAREK NOWAK

Abstract

The introduction to this volume pursues two aims. On the one hand, it refers to the problem of distinguishing between ‘right to the city’ initiatives and ‘urban city movements’ as phenomena embedded in different structural moments of society. On the other hand, it attempts to propose a supplement to the discussion about the aforementioned phenomena. This supplement addresses the need to take into account different scales by which the phenomena of self-organisation in the city are analysed. The article offers an example of such analysis referring to the Central European and the Polish perspectives, treating the two stories as separate to a certain extent. As it turns out, each of them offers a slightly different reasoning and different contexts for understanding the evolution of phenomena as well as separate decisive factors shaping the empowerment processes. The reader finds here references to research analysis in sociology, urban and economic history, supplementing the existing knowledge. The proposed interpretation is intended to lead to a discussion on the need to comprehend local and regional specifics in universalising studies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
NOWAK, M. (2020). THE ‘RIGHT TO THE CITY’ ON VARIOUS SCALES. Society Register, 4(4), 7-48. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.4.01
Section
Introduction
Author Biography

MAREK NOWAK, Adam Mickiewicz University, Poznan

Marek Nowak is professor of sociology at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland.

References

 1. Bogucka, Maria. 1981. “Miasta Europy środkowej w XIV–XVII w. Problemy rozwoju.” Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 47: 5-24.
 2. Bogucka, Maria. 2009. „Warszawa. Miasto i mieszczanin w społeczeństwie Polski nowożytnej (XVI–XVIII wiek).” Czasy Nowożytne 22: 9-49.
 3. Braudel, Fernand. 1970. “History and the social sciences: The long term.” Social Science Information 9(1): 144–174. https://doi.org/10.1177/053901847000900107
 4. Brzechczyn, Krzysztof. 2014. „Rzeczpospolita Samorządna. O ideowych inspiracjach programu ‘Solidarności.’” Pp. 120-138 in Regionalny wymiar ‘Solidarności’ 1980-1981. Szczecin na tle kraju, edited by A. Kubaj & M. Siedziako. Szczecin: IPN.
 5. Brzechczyn, Krzysztof. 2016. “On the Evolution of the Political Thought of the Independent Self-Governing Trade Union Solidarność, 1980−1981: An Attempt at Interpretation.” Pp. 347-364 in Uncovering Facts and Values: Studies in Contemporary Epistemology and Political Philosophy, edited by A. Kuźniar, J. Odrowąż-Sypniewska. Leiden/Boston: Brill/Rodopi.
 6. Brzechczyn, Krzysztof. 2018. “From Proletarian Revolution to National Uprising. An Overview of Conceptualizations of Polish Solidarność.” Humaniora. Czasopismo Internetowe 3(23): 15–50. http://hdl.handle.net/10593/25546
 7. Brzechczyn, Krzysztof. 2020. The Historical Distinctiveness of Central Europe. A Study in the Philosophy of History. Berlin: Peter Lang.
 8. Cahill, Maria. 2017. “Theorizing subsidiarity: Towards an ontology-sensitive approach.” International Journal of Constitutional Law 15/1: 201–224. https://doi.org/10.1093/icon/mox003
 9. Chałasiński, Józef. 2020. „Społeczna genealogia inteligencji polskiej.” Retrieved September 20, 2020 (https://core.ac.uk/download/pdf/230558209.pdf).
 10. Chimiak, Galia. 2016. The Growth of Non-Governmental Development Organisations in Poland and Their Cooperation with Polish Aid. Warszawa: IFiS PAN Publisher.
 11. Costa, Sérgio. 2006. “Deprovincializing sociology: the post-colonial contribution.” Revista Brasileira de Ciências Sociais 3: 117-134. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092006000100007
 12. Lewis, Dijkstra, Enrique Garcilazo, & Philip McCann. 2015. “The effects of the global financial crisis on European regions and cities.” Journal of Economic Geography 15: 935–949. https://doi.org/10.1093/jeg/lbv032
 13. Dolenec, Danijela, Karin Doolan, & Tomislav Tomašević. 2017. “Contesting Neoliberal Urbanism on the European Semi-periphery: The Right to the City Movement in Croatia.” Europe-Asia Studies 69(9): 1401-1429. https://doi.org/10.1080/09668136.2017.1385726
 14. Fukuyama, Francis. 1992. “The End of History and the Last Man.” New York: The Free Press.
 15. Domański, Henryk. 2017. „Stratyfikacja klasowa w Polsce: 1982-2015.” Pp. 16-40 in Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, edited by M. Gdula & M. Sutowski. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.
 16. Domaradzka, Anna. 2018. “Urban Social Movements and the Right to the City: An Introduction to the Special Issue on Urban Mobilization.” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 29: 607-620. https://doi.org/10.1007/s11266-018-0030-y
 17. Dzieciuchowicz, Jerzy. 2014. Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Eder, Klaus. 2006. “Europe’s Borders The Narrative Construction of the Boundaries of Europe.” European Journal of Social Theory 9(2): 255–271. https://doi.org/10.1177/1368431006063345
 19. Engels, Fryderyk. 1969. „W kwestii mieszkaniowej.” Pp. 229-321 in Dzieła. Vol. 18, edited by K. Marks & F. Engels. Warszawa: Książka i Wiedza.
 20. Frybes, Marcin. 2019. “Sociological Intervention «a la polonaise»: Alain Touraine’s Method in the Polish Context.”Przegląd Socjologii Jakościowej 15(3): 70-90. http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.3.05
 21. Gliński, Piotr. 1996. Polscy Zieloni: ruch społeczny w okresie przemian. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 22. Grzelka, Monika & Agnieszka Kula. 2014. „O języku publikacji Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego („Homek” i druki ulotne).” Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza 21(41)/2: 25-39. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.2
 23. Harvey, David. 2008. “The right to the city.” New Left Review 53: 23-40.
 24. Jacobsson, Kerstin. 2015. “Introduction: The Development of Urban Movements in Central and Eastern Europe.” Pp. 1-32 in Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe, edited by K. Jacosson. Farnham: Ashgate.
 25. Jezierska, Katarzyn & Dominika V. Polanska. 2018. “Social Movements Seen as Radical Political Actors: The Case of the Polish Tenants’ Movement.” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 29(4): 683-696. https://doi.org/10.1007/s11266-017-9917-2
 26. Kazepov, Yuri. 2008. “The Subsidiarization of Social Policies: Actors, Processes and Impacts. Some reflections on the Italian case from a European perspective.” European Societies 10(2): 247-273. https://doi.org/10.1080/14616690701835337
 27. Kaźmierczak, Agnieszka. 2016. „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego (RSA) jako wyraz dążenia do «wolnego» człowieka.” Retrieved September 20, 2020 (https://eprints.oa.edu.ua/2837/1/28.pdf).
 28. Kowalewski, Maciej. 2013. „Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich.” Przestrzeń Społeczna (Social Space) 3/2(6): 99-124.
 29. Kubicki, Paweł. 2016. Wynajdywanie miejskości Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Nomos.
 30. Kubicki, Paweł. 2016b. „Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe?” Przegląd Socjologiczny 2: 65-79.
 31. Kubicki, Paweł. 2019. „Ruchy miejskie w Polsce. Dekada doświadczeń.” Studia Socjologiczne 3(234): 5-30. DOI: https://www.doi.org/10.24425/sts.2019.126150
 32. Kubicki, Paweł. 2020. Ruchy miejskie w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 33. Kubow, Magdalena. 2013. “The Solidarity Movement in Poland Its History and Meaning in Collective Memory.” The Polish Review 58(2): 3-14. DOI: https://www.doi.org/10.5406/polishreview.58.2.0003
 34. Kuligowski, Piotr. 2015. „Gminowładztwo czy miejskość? Meandry polskiej irredenty przed powstaniem styczniowym.” Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM 11, wiosna-lato: 69-80.
 35. Lefebvre, Henry. 1996. “The Right to the City.” Pp. 147-159 in Writings on Cities. Henri Lefebvre, edited by E. Kofman & E. Lebas. Oxford–Malden, MA: Blackwell Publishers.
 36. Lovec, Marko, ed. 2019. Populism and attitudes towards the EU in Central Europe. Ljubljana: Politika.
 37. Maciejewski, Janusz. 1974. „Sarmatyzm jako formacja kulturowa: (geneza i główne cechy wyodrębniające).” Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja 4(16): 13-42.
 38. Małowist, Marian. 2006. Wschód a Zachód Europy w XIII–XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
 39. Marshall, Thomas H. 1950. Citizenship and social class and other essays. Cambridge: Cambridge University Press.
 40. Marston, Sallie A. 2000. “The social construction of scale.” Progress in Human Geography 24(2): 219-242.
 41. Marzec, Wiktor. 2016. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Łodź-Kraków: Universitas.
 42. Mayblin, Lucy, Aneta Piekut, & Valentine Gill. 2016. “‘Other’ Posts in ‘Other’ Places: Poland through a Postcolonial Lens?” Sociology 50(1): 60–76. DOI: https://www.doi.org/10.1177/0038038514556796
 43. Mayer, Margit. 2009. “The ‘Right to the City’ in the context of shifting mottos of urban social movements.” City 13: 362-374. DOI: https://www.doi.org/10.1080/13604810902982755.
 44. Mergler, Lech. 2018. „Apartyjne no ideologo czyli narracja konkretna.” Blog: Lech Mergler. Retrieved September 10, 2020 (http://lechmergler.blogspot.com/search?q=narracja+konkretna).
 45. Mielczarek, Adam. 2019. „Socjologiczne interpretacje ruchu ‘Solidarności’ lat 1980 – 1981.” Pamięć i Sprawiedliwość 33(1): 59-82.
 46. Millon-Delsol, Chantal. 1992. L'état subsidiaire. Paris: Presses Universitaires de France.
 47. Mocek, Stanisław. 2016. „Od schizofrenii społecznej do światów równoległych. Przyczynek do autobiografii subiektywnej Edmunda Wnuk-Lipińskiego (1944–2015).” Civitas. Studia z filozofii polityki 18: 17-28. https://doi.org/10.35757/CIV.2016.18.01
 48. Müller, Jan-Werner. 2017. Co to jest populizm? Transl. M. Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 49. Murrell, Peter. 1993. “What is Shock Therapy? What Did it Do in Poland and Russia?” Post-Soviet Affairs 9(2): 111-140. DOI. https://www.doi.org/10.1080/1060586X.1993.10641362
 50. Niedźwiedź, Jakub. 2015. „Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona.” Teksty Drugie 2015/1: 46-62.
 51. North, Douglass. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 52. Nowak, Marek & Michał Nowosielski. 2005. „Od >próżni socjologicznej< do >społecznego bezruchu<. Uwarunkowania ewolucji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce lat 80. i 90. XX wieku.” Pp. 267-292 in Państwo, samorząd i społeczeństwo lokalne, edited by K. Bondyra. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 53. Nowak, Marek & Michał Nowosielski, eds. 2006. Czy społeczny bezruch? O aktywności i społeczeństwie obywatelskim we współczesnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
 54. Nowak, Marek. 2015. Teoria nieracjonalnego działania: socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 55. Nowak, Marek & Przemysław Pluciński. 2017. „E pluribus unum? Źródła i specyfika ruchów miejskich we współczesnej Polsce.” Przegląd Socjologiczny 66(3): 115-135. DOI: 10.26485/PS/2017/66.3/5.
 56. Offe, Claus. 1985. “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics.” Social Research 52(4): 817-868.
 57. Orzeł, Joanna. 2010. “Sarmatism as Europe’s founding myth.” Polish Political Science 39: 149-157.
 58. Ost, David. 2005. Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe. Ithaca and London: Cornell University Press.
 59. Owczarzak, Jill. 2009. “Introduction: Postcolonial studies and postsocialism in Europe.” Focaal 53: 3-19. https://doi.org/10.3167/fcl.2009.530101
 60. Padt, Frans & Bas Arts. 2014. “Concepts of scale.” Pp. 1-16 in Scale‐sensitive Governance of the Environment, edited by F. Padt, P. Opdam, N. Polman, & C. Termeer. Chichester: John Wiley & Sons.
 61. Pixová, Michaela. 2018. “The Empowering Potential of Reformist Urban Activism in Czech Cities.” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 29(4): 670-682. https://doi.org/10.1007/s11266-018-0011-1
 62. Piskała, Kamil. 2013. „Zapomniana rewolucja.” Pp. 16-43 in Rewolucja 1905 przewodnik krytyki politycznej, edited by K. Piskała & W. Marzec. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 63. Pluciński, Przemysław. 2012. „Metroengelsizm, czyli o Engelsowskich korzeniach krytycznych badań nad miastem.” Nowa Krytyka 28: 103-121.
 64. Pluciński, Przemysław. 2016. „Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego.” Nowa Krytyka 36: 133-150. DOI: 10.18276/nk.2016.36-08
 65. Pluciński, Przemysław. 2018. „Poglądy gospodarcze Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1: 167-184. DOI: 10.14746/ssp.2018.1.9
 66. Pluciński, Przemysław. 2018a. “Forces of Altermodernization: Urban Social Movements and the New Urban Question in Contemporary Poland.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 29(4): 653-669. https://doi.org/10.1007/s11266-018-0007-x
 67. Smagacz-Poziemska, Marta. 2017. „Badania nad społecznościami lokalnymi i sąsiedztwami w mieście – perspektywa socjologiczna.” Pp. 139-155 in Miejskie środowisko mieszkaniowe/Urban housing environment, edited by G. Schneider-Skalska & E. Kusińska. Kraków: Politechnika Krakowska.
 68. Purcell, Mark. 2006. “Urban Democracy and the Local Trap.” Urban Studies 43(11): 1921-1941. https://doi.org/10.1080/00420980600897826
 69. Purcell, Mark. 2008. Recapturing Democracy. Neoliberalization and the Struggle for Alternative Urban Futures. New York and London: Routledge.
 70. Purcell, Mark. 2011. “Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city.” Journal of Urban Affairs 36(1): 141–154. DOI: https://www.doi.org/10.1111/juaf.12034.
 71. Riley, Dylan J. 2011. “Hegemony, Democracy, and Passive Revolution in Gramsci’s Prison Notebooks.” California Italian Studies 2(2): 1-21. Retrieved September 15, 2020 (https://escholarship.org/uc/item/5x48f0mz).
 72. Rosochacka, Agata. 2017. „Od rozbratu do zemsty / z Markiem Piekarskim rozmawia.” Pp. 167-182 in Poznań w działaniu: Społeczne inicjatywy dawniej i dziś, edited by M. Praczyk Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury.
 73. Rutkowski, Jan. 1986. Wieś europejska późnego feudalizmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 74. Rzepkowski, Arkadiusz. 2008. „Skład narodowościowy, wyznaniowy i językowy ludności Łodzi w Drugiej Rzeczypospolitej.” Przegląd Nauk Historycznych 7(1): 87-104.
 75. Sava, Ionel N. & Geoffrey Pleyers, eds. 2016. Social Movements in Central and Eastern Europe. A renewal of protests and democracy. Second edition. Bucarest: Publishing Office of University of Bucarest.
 76. Sachs, Jeffrey. 1994. “Shock Therapy in Poland: Perspectives of Five Years.” The Tanner Lectures on Human Values. Retrieved September 15, 2020 (https://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/s/sachs95.pdf).
 77. Smith, Adam. 2007. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Amsterdam, Lausanne, Milan, New York: MetaLibri.
 78. Słodkowska, Inka. 2014. Komitety Obywatelskie 1989-1992. Rdzeń polskiej transformacji. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 79. Sosnowska, Anna. 2018. „Dlaczego warto badać zacofanie?” Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych LXXIX: 283-291.
 80. Staniszewska, Monika. 2014. “NIMBY syndrome as an example of a social conflict with local characteristics.” Acta Innovations 12: 17-23.
 81. Staniszkis, Jadwiga. 1984. Poland’s Self-Limiting Revolution. Princeton: Princeton University Press.
 82. Staniszkis, Jadwiga. 1992. The Ontology of Socialism. Oxford: Clarendon Press.
 83. Stark, David. 1994. “Path Dependency and Privatisation Strategies in East Central Europe.” East European Politics and Societies 6: 17-54.
 84. Szczepański, Jan. 1962. “The Polish Intelligentsia: Past and Present.” World Politics 14(3): 406-420. DOI:10.2307/2009359.
 85. Thomas, William & Florian Znaniecki. 1958. The Polish Peasant in Europe and America.” Vol. 1 & 2. New York: Dover Publication.
 86. Topolski, Jerzy. 1996. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Rytm.
 87. Touraine, Alain, Francis Dubet, Michel Wieviorka, & Jan Strzelecki. 1983. Solidarity. The Analysis of a Social Movement: Poland 1980–1981. Cambridge: Cambridge University Press.
 88. Urbański, Jarosław. 2011. „Co to są problemy miejskie? Po kongresie ruchów miejskich.” Rozbrat.org. Retrieved September 15, 2020 (https://www.rozbrat.org/publicystyka/aktywizm/2517-co-to-sa-problemy-miejskie-po-kongresie-ruchow-miejskich).
 89. Wallerstein, Immanuel. 1992. “The West, Capitalism, and the Modern World-System.” Review (Fernand Braudel Center) 15(4): 561-619.
 90. Wandycz, Piotr S. 1993. The Price of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. New York: Routledge.
 91. Wierzbicki, Marek. 2016. “The Alternative Society Movement (RSA) against a Background of Other Youth Formations of Political Opposition in the Polish People’s Republic (PRL) in the 1980s.” Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 14(5): 317-336.
 92. Wnuk-Lipiński, Edmund. 1982. “Dimorphism of Values and Social Schizophrenia. A Tentative Description.” Sisyphus. Sociological Studies 3: 81-89.
 93. Zarycki, Tomasz. 2005. „Podział postkomunistyczny czy postkolonialny. O naturze polskich podziałów historycznych.” Tygodnik Idei Europa 28(67): 11-13.
 94. Zarycki, Tomasz. 2009. “The Power of the Intelligentsia. The Rywin Affair and the Challenge of Applying the Concept of Cultural Capital to Analyze Poland’s elites.” Theory and Society 38(6): 613-648. https://doi.org/10.1007/s11186-009-9092-6
 95. Ziółkowski, Marek. 1999. „O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego.” Pp. 38-64 in Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, edited by P. Sztompka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 96. Ziółkowski, Marek. 2000. Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego: teorie, tendencje, interpretacje. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 97. Ziółkowski, Marek, Rafał Drozdowski, & Mariusz Baranowski. 2020. „Utowarowienie i odtowarowienie w ujęciu socjologicznym: Próba (re)konceptualizacji.” Studia Socjologiczne 3(238): 53–77. DOI: 10.24425/sts.2020.132470.