Śliwerski, B. (2017) “WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ. TEORIA I PRAKTYKA EUROPEJSKA”, Society Register, 1(1), pp. 229–233. doi: 10.14746/sr.2017.1.1.19.