Pressto.

Nagłowek strony

Wydawca

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe UAM
A. Fredry 10
61-701 Poznań
wielkopolskie

Księgarnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sponsorzy

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Studia Romanica Posnaniensia vol 25-35 – zadanie finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo