(1)
Samper Prunera, E. Les Llegendes De Maria De Bell-Lloch: Entre La Literatura fantàstica I El Folklore. 10.14746/strop 2018, 45, 21-37.