(1)
Orian, G. Repere Ale Artei Teatrale în Cultura Populară română. 10.14746/strop 2014, 41, 15-25.